Budowa aktu prawnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa aktu prawnego - strona 1 Budowa aktu prawnego - strona 2

Fragment notatki:

Budowa aktu prawnego: akt generalny wydany przez upoważniony do tego organ państwa ma postać tekstu drukowanego, opublikowanego w należyty sposób, tzn. w sposób przewidziany przez prawo w tytułowej części generalnego aktu prawnego (nazywanej niekiedy nagłówkiem) wymienia się nazwę rodzaju danego aktu prawnego (np. ustawa, rozporządzenie itp.), po nazwie podawana jest data jego uchwalenia czy ustanowienia oraz sam merytoryczny już tytuł tego aktu prawnego , określający normatywną materię (przedmiot unormowania)
np. z dnia o Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. ............. Art. 2. ............. Art. 3. ............. bardzo ważne jest podanie rodzaju aktu , gdyż różne akty, zajmują inne miejsca w hierarchii ważności
w aktach prawnych wydawanych przez ciała kolegialne podawana jest data ich uchwalenia , natomiast akty prawne wydawane przez jednoosobowe organy państwa noszą daty ustalenia (podpisania) danego aktu prawnego , przez podmiot, który go ustanowił rozporządzenia po części tytułowej wskazują na podstawy prawne , gdyż wydawane są na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie ustawy nie wskazują na podstawy prawne w niektórych aktach prawnych po tytule umieszczony bywa tzw. wstęp (preambuła, arenga), który wskazuję cel wydania danego aktu prawnego zasadnicza część generalnego aktu prawnego składa się z przepisów opatrywanych kolejno po sobie następującymi numerami, oznaczanymi za pomocą cyfr arabskich (kilka lub kilka tysięcy cyfr, w zależności od rozmiaru aktu)
kolejno numerowane postanowienia polskich ustaw są oznaczone jako artykuły , a kolejno numerowane postanowienia rozporządzeń i zarządzeń jako paragrafy systematyka (klasyfikacja) aktów prawnych małych rozmiarów ogranicza się jedynie do podziału ich postanowień na poszczególne artykuły (w ustawach) lub paragrafy (w rozporządzeniach i zarządzeniach) systematyka nieco większych aktów prawnych składających się z kilkunastu lub kilkudziesięciu artykułów lub paragrafów, polega na podziale postanowień danego aktu prawnego na kilka rozdziałów, wyodrębnianych niezależnie od ciągłej numeracji jego przepisów każdą z jednostek systematyzujących (części, księgi, tytuły, działy, rozdziały, oddziały) opatruje się określonym nagłówkiem (tytułem) ostatnią grupę przepisów umieszczonych w zasadniczej części generalnego aktu prawnego stanowią przepisy nazywane przejściowymi i końcowymi ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz