Administracja

note /search

Podatki i opłaty lokalne gminy - praca licencjacka

 • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi
 • Administracja
Pobrań: 5432
Wyświetleń: 43456

W pracy zostały przedstawione wybrane zagadnienia związane z przychodami gminy w postaci podatków i opłat lokalnych.Praca ma charakter opisowy i składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział został poświęcony ogólnym instytucjom podatku. Wprowadza w podstawowe kwestie związane z praw...

Filozofia - Tales z Miletu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Administracja
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3451

20 stron. ...TALES z Miletu, 7 w. p.n.e., f. przyrody Jaki świat był na początku? Przemyślenia same z siebie nie będą odpowiedzią satysfakcjonującą. Przejście z umiejętności do wiedzy, na której teraz bazujemy, wiedza matematyczna, logicznie uzasadniona. Świat cały powstał z wody. Wszystko ...

Obowiązki Urzędnika Publicznego

 • Uniwersytet Opolski
 • Administracja
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3829

...Podstawowe zobowiązania urzędników samorządowych, wynikają nie tylko z istoty czynności prawnych będących podstawą dla stosunków prawnych, ale z przepisów prawa. Pierwszorzędne znaczenia dla określenia funkcji pracowniczych mają regulacje prawne, gdyż w umowach o pracę ich strony niezmier...

Metody kształcenia sprawności językowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 1764
Wyświetleń: 6314

Anna Dyduchowa, Metody kształcenia sprawności językowej uczniów (1988) Wstęp Podstawy wszelkich decyzji dydaktycznych: wiedza o systemie języka i jego funkcjonowaniu, wiedza o procesach rozwojowych języka i jego przyswajaniu, wiedza o uczniu i używaniu przez niego języka w modelu szkolnej ko...

Test gotowy na egzamin z historii administracji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 4599
Wyświetleń: 14609

Joanna Bar HISTORIA ADMINISTRACJI (egzamin) I. Uzupełnij zdania: Brak ścisłego podporządkowania urzędów niższego stopnia; rozłożenie uprawnień decyzyjnych pomiędzy władze centralne i terytorialne (samorządowe) oznacza realizację administracyjnej zasady.decentralizacji. Gdy decyzje administracyjne...

Romeo i Julia czyli miłość mocna jak śmierć

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 805
Wyświetleń: 7147

Katarzyna Bomba „Romeo i Julia czyli miłość mocna jak śmierć” Po przedstawienie ogólnych informacji nt. Szekspira, teatru elżbietańskiego i najlepszego tłumaczenia (autorstwa Sta...

Techniki pracy lekcyjnej w kontekście dialogu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

Synteza artykułu H. Mrazek Strategie - metody - techniki pracy lekcyjnej w kontekście dialogu Dialog szkolny stał się rytuałem, w którym dominuje nauczyciel, uczniowie zaś są bierni. Obecnie większość nauczycieli deklaruje konieczność uznawania podmiotowości ucznia, ale nie przenosi tego na prakt...

Techniki pracy lekcyjnej w kontekście dialogu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

Synteza artykułu H. Mrazek Strategie - metody - techniki pracy lekcyjnej w kontekście dialogu Dialog szkolny stał się rytuałem, w którym dominuje nauczyciel, uczniowie zaś są bierni. Obecnie większość nauczycieli deklaruje konieczność uznawania podmiotowości ucznia, ale nie przenosi tego na prakt...

Ocenianie umiejetnosci językowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

Aneta Wszołek Marta Węglarczyk Waldemar Martyniuk, ,,Ocenianie umiejętności językowych” [w:] ,,Nowa Polszczyzna” 2004, nr 1. Termin ,,ocenianie umiejętności językowych” używany jest w tekście Waldemara Martyniuka, w rozumieniu stopnia biegłości językowej. Wszystkie teksty językowe stanowią jakąś...

Szansa w metodzie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1918

Wiesława Żuchowska, ,,Szansa w metodzie” - dominacja kultury audiowizualnej ogranicza kontakt z żywym słowem, - słowo przestało być najważniejszym sposobem komunikowania się, - słowa mogą mieć moc sprawczą, dzięki nim możemy sprawować władzę, np. Konrad Adama Mickiewicza z III części ,,Dziadów”,...