Ocenianie umiejetnosci językowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocenianie umiejetnosci językowych - strona 1 Ocenianie umiejetnosci językowych - strona 2 Ocenianie umiejetnosci językowych - strona 3

Fragment notatki:


Aneta Wszołek
Marta Węglarczyk Waldemar Martyniuk, ,,Ocenianie umiejętności językowych” [w:] ,,Nowa Polszczyzna” 2004, nr 1. Termin ,,ocenianie umiejętności językowych” używany jest w tekście Waldemara Martyniuka, w rozumieniu stopnia biegłości językowej. Wszystkie teksty językowe stanowią jakąś formę tego typu oceny. Każdy przykład oceny umiejętności stanowi jakąś formę ewaluacji programu nauczania, w kształceniu językowym podlegać może jednak więcej niż tylko sama komunikacyjna biegłość uczących się - oceniać można na przykład efektywność poszczególnych metod lub materiałów, rodzaj i jakość wypowiedzi oraz tekstów powstających w ramach danego kursu, satysfakcję z nauki/pracy uczącego się/ nauczyciela, efektywność nauczania i tym podobne. W dyskusji nad metodami oceny umiejętności językowych stosowane są 3 pojęcia:
trafność (dany tekst lub sposób oceny jest na tyle trafny, na ile może wykazać, że to, co faktycznie było przedmiotem oceny, miało w danym kontekście zostać ocenione, a rezultaty nie pokazują niczego innego, jak tylko biegłość językową kandydata), rzetelność (określa, w jakim stopniu można na rezultatach badania polegać, a więc czy w odniesieniu do danej grupy kandydatów, w dwóch niezależnych próbach tej samej procedury oceniania, otrzymywane są te same wyniki), praktyczność (procedury oceniania, o których mowa wyżej, powinny być praktyczne, a więc niezbyt skomplikowane). SPOSOBY OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH: 1. OCENA OSIĄGNIĘĆ / OCENA BIEGŁOŚCI ocena osiągnięć - to sprawdzanie stopnia osiągnięcia konkretnych celów nauczania - tego, co było nauczane. Odnosi się do nauki w danym tygodniu/semestrze, według konkretnego podręcznika czy programu nauczania, ocena biegłości - to sprawdzenie tego, co dana osoba potrafi, wie. Umiejętności badane są niezależnie od konkretnego kursu, programu, podręcznika. 2. OCENIANIE WEDŁUG NORMY / OCENIANIE WEDŁUG KRYTERIÓW ocenianie według normy - to ustalanie rankingu uczących się w danej grupie według ich poziomu znajomości języka. Przykładem zastosowania tego typu oceniania może być test wstępny, kwalifikujący do określonej grupy zajęciowej, ocenianie według kryteriów - każdy uczący się oceniany jest wyłącznie według wykazanej znajomości danego tematu, zagadnienia - bez względu na umiejętności kolegów z grupy. 3. OCENIANIE WEDŁUG KRYTERIUM OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONEGO CELU / OCENIANIE WEDŁUG KRYTERIÓW W ODNIESIENIU DO OKREŚLONEGO ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI ocenianie według kryterium osiągnięcia określonego celu - polega na ustaleniu jednego minimalnego standardu kompetencji, innymi słowy, minimalnego progu, dzielącego uczących się na tych, którzy dany próg osiągnęli, i tych którzy nie spełniają danego standardu,

(…)

… końcową; ogranicza się do wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz rozumienia tekstu słuchanego; typowym tekstem bezpośrednim jest rozmowa kwalifikacyjna, ocena pośrednia - opiera się na testach, generalnie są one pisemne i najczęściej sprawdzają umiejętność zastosowania kompetencji i sprawności w praktyce; typowym tekstem pośrednim jest test polegający na wypełnianiu luk.
7. OCENIANIE UMIEJĘTNOŚCI…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz