Aspekty czytania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4277
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aspekty czytania-opracowanie - strona 1 Aspekty czytania-opracowanie - strona 2 Aspekty czytania-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Aspekty czytania
Techniczny - umiejętności cząstkowe to rozpoznawanie, kojarzenie i różnicowanie grafemów i fonemów, umiejętność ich odtwarzania (werbalnego w czytaniu i manualnego w pisaniu) w odpowiednim czasie. Istota tego poziomu to kojarzenie znaków graficznych z fonicznymi i odwrotnie (technika czytania i pisania).
Semantyczny - umiejętności cząstkowe to kojarzenie rozpoznanych znaków z posiadanym doświadczeniem (dekodowanie znaków graficznych i fonicznych), rozumienie dosłowne treści słów i zdań. Istota tego aspektu to rozumienie znaczeń zawartych bezpośrednio w tekście, rozumienie znaczeń poszczególnych fragmentów tekstu w kontekście całego tekstu (czytanie ze zrozumieniem).
Krytyczno - twórczy- umiejętności cząstkowe to ustosunkowanie się do tekstu, ocena czytanych treści w kontekście własnego doświadczenia, interpretacja tekstu zakładająca rozumienie nie tylko dosłowne, ale także przenośne, umiejętność korzystania z odczytywanych treści. Istota tego aspektu to refleksyjny, krytyczny stosunek do odczytywanych treści i ich znaczeń (czytanie krytyczne i twórcze).
Najkrócej można określić trzy wyłonione aspekty umiejętności czytania i pisania poprzez pytania:
Aspekt I- techniczny - jak ? (technika czytania i pisania)
Aspekt II- semantyczny - co ? (czytanie ze zrozumieniem),
Aspekt III- krytyczno-twórczy - po co? (czytanie krytyczne i twórcze). Cele kształcenia w zakresie techniki czytania i pisania Umiejętność rozpoznawania i różnicowania fonemów, np. dź-ć, b-p- chodzi tutaj głównie o kształtowanie tzw. słuchu fonematycznego; prawidłowe słuchowe rozróżnianie dźwięków języka jest szczególnie istotne, ponieważ język polski należy do tych , w których podstawowa jest struktura fonetyczna.
Umiejętność rozpoznawania i różnicowania grafemów: dziecko powinno nauczyć się rozpoznawać i różnicować zarówno litery, jak i cyfry, a więc odróżniać je od innych znaków, jakie mogą występować w tekście; powinno także rozpoznawać grafemy niezależnie od sposobu ich zapisania np. g,G (drukowane i pisane); podstawą do ich opanowania jest umiejętność wyodrębniania różnorodnych kształtów, dźwięków, kolorów.
Umiejętność kojarzenia grafemów z fonemami, tzn. przyporządkowania grafemom ich odpowiedników dźwiękowych (fonemów);
Umiejętność identyfikowania sekwencji grafemów i sekwencji fonemów na poziomie: sylaby, krótkich i dłuższych słów, wyrażeń, zdań prostych i złożonych;
Umiejętność właściwego dla danego języka wymawiania fonemów;


(…)

… wykrycie relacji, np. „po pierwsze”, „oprócz tego”;
- umiejętność identyfikowania w tekście słów istotnych dla zrozumienia go, ale zastępowanych w dalszych częściach, np. zaimkami;
- umiejętność antycypowania dalszego ciągu akcji, przewidywania rezultatów działań bohaterów;
- umiejętność „wykrywania” informacji zawartych w tekście implicite, a nie explicite, a więc ukrytych w nim, nie wyrażonych wprost…
…” dziecka wynikający z wąskich i rzadkich kontaktów z różnymi ludźmi i grupami społecznymi pozarodzinnymi, z braku odpowiedniej stymulacji na terenie rodziny;
Wąski zasób słownictwa (ubogie „doświadczenie językowe”);
Brak treningu, np. w formie różnych zabaw, rozwiązywania zagadek, łamigłówek, rebusów, w zakresie rozpoznawania słów, uzupełniania ich brakujących części;
Utrwalenie się tendencji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz