Elementy wiedzy o literarutrze i języku

note /search

Historia literatury dla dzieci

  • Elementy wiedzy o literarutrze i języku
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 3101

Historia literatury dla dzieci Początki literatury pisanej z myślą o młodych czytelnikach sięgają dopiero XVIII w. Wcześniej taka literatura nie istniała, młodzież czytała te same książki co dorośli, najwyżej rodzice i opiekunowie nadzorowali wybór lektur. Nawet baśnie i bajki pisano dla dorosłyc...

Literatura dla dzieci i młodzieży, czyli literatura osobna

  • Elementy wiedzy o literarutrze i języku
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1442

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Ogół utworów literackich pisanych dla młodego czytelnika, a także przejętych z lektur dorosłych i rzeczywiście funkcjonujących w dziecięco-młodzieżowym obiegu czytelniczym danego miejsca i czasu (Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej pod r...

Szkolne blokady rozwoju mówienia i komunikacji nauczyciel-uczeń

  • Elementy wiedzy o literarutrze i języku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Orientacja poprawnościowa skutkuje niekorzystną nauczycielską tendencją do ekspansywnej ingerencji korekcyjnej w wypadku popełnienia przez ucznia błędu językowego. Język potoczny pełni rolę punktu odniesienia, gdy musimy poradzić sobie z opan...

Analiza i interpretacja wiersza-etapy

  • Elementy wiedzy o literarutrze i języku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: TYTUŁ - zastanów się, jakiego rodzaju informacji dostarcza tytuł (możemy w nim odnaleźć informację o gatunku wiersza, jego adresacie, temacie). Zwróć uwagę na to, jaką formę ma tytuł (zdania orzekającego, pytającego, rozkazującego?) MOTTO – zastan...

Gotowość do nauki czytania i pisania

  • Elementy wiedzy o literarutrze i języku
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1358

Gotowość do nauki czytania i pisania Rozumienie pojęć „czytanie” i „pisanie” w ujęciu badaczy jest bardzo różne. Podejście lingwistyczne traktuje : Czytanie - „tworzenie dźwiękowej formy słowa na podstawie jego obrazu graficznego” (Elkonin). Dźwiękowa forma rozumiana jest jako „organizacja dźwięk...

Rola pytań

  • Elementy wiedzy o literarutrze i języku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

Rola pytań W domu : - 4 - latek przeciętnie 27 razy w ciągu godziny wchodzi w interakcje słowne z matką, z których każda zawiera przeciętnie 16 wymian, - połowę interakcji inicjują dzieci stawiając 26 pytań na godzinę i z reguły uczestniczą w partnerskim dialogu z rodzicami. W szkole : - Sposób...

Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne

  • Elementy wiedzy o literarutrze i języku
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 4326

16. ĆWICZENIA SŁOWNIKOWO- FRAZEOLOGICZNE, CELE I RODZAJE. ĆWICZENIA SŁOWNIKOWO- FRAZEOLOGICZNE: CELE: rozwijanie i doskonalenie mowy dziecka przez stopniowe poszerzanie zasobu słownictwa kształcenie umiejętności sprawnego i poprawnego wypowiadania się bogacenie zasobu słownikowego dziecka aktywiz...

Aspekty czytania-opracowanie

  • Elementy wiedzy o literarutrze i języku
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4277

Aspekty czytania Techniczny - umiejętności cząstkowe to rozpoznawanie, kojarzenie i różnicowanie grafemów i fonemów, umiejętność ich odtwarzania (werbalnego w czytaniu i manualnego w pisaniu) w odpowiednim czasie. Istota tego poziomu to kojarzenie znaków graficznych z fonicznymi i odwrotnie (tec...