Rola pytań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola pytań - strona 1 Rola pytań - strona 2 Rola pytań - strona 3

Fragment notatki:


Rola pytań W domu : - 4 - latek przeciętnie 27 razy w ciągu godziny wchodzi w interakcje słowne z matką, z których każda zawiera przeciętnie 16 wymian,
- połowę interakcji inicjują dzieci stawiając 26 pytań na godzinę i z reguły uczestniczą w partnerskim dialogu z rodzicami. W szkole :
- Sposób, w jaki nauczyciele posługują się językiem, a zwłaszcza, jak stawiają pytania, może doraźnie i wchodzą w interakcje słowne z nauczycielem 10 razy na godzinę, a każda interakcja zawiera przeciętnie 8 wymian, dzieci mówią mniej niż w domu i rzadziej kierują rozmową, mniej pytają, rzadziej domagają się informacji, posługują się prostszymi zdaniami, korzystają z uboższej gamy znaczeń, rzadko korzystają z języka, by planować, rozważać, omawiać lub wspominać przeszłe zdarzenia, interakcje rzadziej mają charakter intelektualnych poszukiwań,
raczej mówi się do dzieci, niż rozmawia z nimi.długofalowo wpływać na efekty uczenia się. Dlaczego nauczyciele zadają pytania? teoretycznie:
- wywołać motywację,
- sprawdzić postępy,
- wspomóc namysł,
- analizę i poszukiwania.
praktycznie:
- wiele pytań ma zahamować aktywność intelektualną i uwolnić uczniów od obowiązku myślenia.
Badania wskazują, że w większości pytania stawiane przez nauczycieli to pytania zamknięte, faktograficzne, ze znaną odpowiedzią prawidłową, wymagające prostych operacji umysłowych, które nie skłaniają uczniów do myślenia i nauki, np.
- Jak się nazywa ten kwiat? (żonkil)
- Nazywa się Basia. Rola pytania: - sprawić, żeby uczeń myślał:
- wzbudzić ciekawość i zainteresowanie
- ukierunkować uwagę w yżej zorganizowane myślenie - ukształtować poglądy, emocje, przeżycia
- pobudzić dyskusję
- sprawdzić wiedzę: - sprawdzić rozumienie:
- rozpoznać trudności niżej zorganizowane myślenie - skorygować wiedzę:
- skierować na nowe treści Nauczyciele zadają za dużo pytań , mało urozmaiconych, około 300 dziennie, tymczasem badania wskazują, że nauczycielki, które w przedszkolu zadawały więcej pytań:
- rzadziej otrzymywały pytania od dzieci,
- odpowiedzi, jakich udzielały im dzieci, były prostsze,


(…)

… jest rzeką. Rozumowanie dedukcyjne wykorzystuje reguły, modele, definicje.
Rozwijanie zdolności wnioskowania logicznego u dzieci poniżej 5 lat i starszych :
- badanie i nazywanie cech rzeczy
- porównywanie rzeczy, zwracanie uwagi na podobieństwa i różnice
- posługiwanie się rzeczami i opisywanie ich na różne sposoby
- odróżnienie niektóre od wszystkie, klasyfikowanie podkategorii
- wychwycenie związków…
… czy niegrzeczna? Dlaczego?
Projekt badawczy na temat pogody mógłby objąć następujące kwestie:
Wiadomości Rozumienie
Fakty do ustalenia: Pytania do rozważenia:
definicja pogody, co to jest pogoda? Słowa Po co wiedza o pogodzie? Po co opisujące pogodę - deszcz, burza, potrzebne są prognozy pogody? przelotne opady, mżawka, grad, wiatr, mgła Czy prognozy sprawdzają się?
- definicje zamarzania, ciśnienia Jak można dowiedzieć się czegoś atmosferycznego, prognozy. o pogodzie? Oprzyrządowanie i techniki, mapa, termometr.
Zastosowanie Analiza
Problemy do rozwiązania: Pojęcia do rozpatrzenia:
Czy dzisiejsza prognoza pogody jest Wpływ pogody na ludzi. prawidłowa? Czy uda nam się sporządzić Statystyka pogody i rejestry.
mapę pogody? Zmierzyć temperaturę Przysłowia potoczne sądy powietrza? Porównać pogodę w różnych dotyczące pogody. Pogoda krajach? a zagrożenia - pioruny, patrzenie w słońce, oblodzenie dróg. Temperatura, ciśnienie, cykl wodny.
Synteza Ocenianie Umiejętności do opanowania: Nauczyć się oceniać:
Opracuj samodzielnie prognozę pogody. Czego nauczyłeś się o pogodzie? Opisz klęski żywiołowe, huragan, powódź. Co to jest zła pogoda? Jakie są Odegraj (pantomima) różne rodzaje pogody. korzyści ze złej pogody? Jaka…
… myślenia krytycznego. Ocenie podlegaja pomysły, koncepcje, dowody, argumenty, działania i rozwiązania. Za każdym razem, jak dziecko formułuje sąd oceniający, nauczyciel może go spytać, co jest przedmiotem oceny, jaki jest cel oceny i jakie zastosował kryteria, np. ocenianie jakości śniadania wymaga ustalenia kryteriów jakości: smak, zapach, wartości odżywcze (witaminy, błonnik, cukier), przyprawy, koszt…
… się jako zbiór symboli. Utartą formą wnioskowania logicznego jest sylogizm, który składa się z dwu zdań z założenia prawdziwych i trzeciego- konkluzji z nich wyprowadzonej Wszystkie ryby umieją pływać.
Pstrąg jest rybą.
Zatem pstrąg umie pływać.
Należy pokazywać dzieciom przykłady błędnego wnioskowania:
Błędne: Prawdziwe
Wszystkie dzieci lubią słodycze. Wszystkie dzieci lubią słodycze.
Piotruś lubi słodycze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz