Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 4354
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne - strona 1

Fragment notatki:


16. ĆWICZENIA SŁOWNIKOWO- FRAZEOLOGICZNE, CELE I RODZAJE. ĆWICZENIA SŁOWNIKOWO- FRAZEOLOGICZNE: CELE: rozwijanie i doskonalenie mowy dziecka przez stopniowe poszerzanie zasobu słownictwa kształcenie umiejętności sprawnego i poprawnego wypowiadania się bogacenie zasobu słownikowego dziecka aktywizowanie słownictwa (przenoszenie słownictwa z biernego słownika do czynnego) kształcenie sprawności operowania wyrazem (np.: gromadzenie wyrazów bliskoznacznych, dobór najtrafniejszego wyrazu, zastępowanie powtarzających się słów) uwrażliwienie na estetykę wypowiedzi i wyrabianie odpowiedzialności za słowo -wyrabianie poczucia językowego precyzowanie słownictwa (uściślanie znaczenia wyrazów) opanowanie słownictwa ogólnonarodowego wprowadzanie uczniów klas początkowych w świat piękna i bogactwa językowego ĆWICZENIA SŁOWNIKOWE: wprowadzanie nazw przedmiotów, zjawisk, cech, czynności oraz stosunków przestrzennych i czasowych wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów (za pomocą słownika, przez podanie innych znaczeń wyrazu, układanie zdań z nowymi wyrazami) gromadzenie wyrazów, zwrotów i wyrażeń zastępczych grupowanie wyrazów wokół określonych tematów dobieranie wyrazów o znaczeniu przeciwnym (antonimy) dobieranie wyrazów o znaczeniu podobnym (synonimy) zastępowanie wyrazów o znaczeniu szczegółowym, wyrazami o znaczeniu ogólnym wyrażenie podanej treści za pomocą prostych porównań i przenośni zestawienie wyrazów podstawowych i pokrewnych ĆWICZENIA FRAZEOLOGICZ NE: układanie zdań z użyciem nowo wprowadzonego wyrazu układanie zdań połączone z doborem odpowiednich wyrazów spośród uprzednio zgromadzonych tworzenie zastępczych zwrotów i wyrażeń w związku ze wspólnym redagowaniem lub poprawianiem dłuższych wypowiedzi albo w związku z analizą tekstów układanie zdań lub fragmentów, tworzenie wypracowań z podobnymi zwrotami i wyrażeniami rozwijanie podanych zdań przez dodawanie do nich części zdania w formie stałych związków frazeologicznych układanie odpowiedzi na pytania stawiane przez nauczyciela w celu zastosowania w nich odpowiednich zwrotów i wyrażeń 8 ) pisanie przez ucznia pytań do podanych przez nauczyciela zdań, w których zastosowane zostały nowe zwroty lub wyrażenia kilkakrotne przeredagowywanie zdań przez kolejne wprowadzanie podobnych wyrażeń lub zwrotów wypisywanie przez ucznia odpowiednich zwrotów lub wyrażeń z omawianych tekstów w celu wykorzystania ich w samodzielnej wypowiedzi np.: w opisie bohatera utworu

(…)

… się przez ucznia na pamięć wierszy, zagadek, przysłów oraz krótkich fragmentów
sporządzanie słowniczków frazeologicznych

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz