Proces pisania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces pisania - strona 1 Proces pisania - strona 2

Fragment notatki:


Proces pisania. Etapy:
Wyrabianie gotowości
Właściwa nauka pisania
Dziecko dojrzałe i gotowe do podjęcia nauki pisania.
Wystąpienie i dziecka powyższych umiejętności będzie zależne od:
Prawidłowej wymowy
Określonej lateralizacji i prawidłowej orientacji w przestrzeni Wysokiej sprawności ręki dominującej, zarówno w zakresie szybkości, jak i precyzji ruchów
Prawidłowego poziomu percepcji wzrokowej i słuchowej
Właściwej koordynacji wzrokowo- ruchowej i pamięci ruchowej
Dojrzałości motorycznej
Zdolności koncentracji uwagi na dłuższych odcinkach czasu
Dziecko musi posiadać gotowość słownikowo- pojęciową oraz emocjonalno- motywacyjną.
Pamięć ruchowa - zachowanie w wyobraźni pewnych obrazów ruchowych, które nabierają znaczenia ruchowych schematów i ich zespołów
Koordynacji wzrokowo- ruchowa - współdziałanie wzrokowych, słuchowych i ruchowych ośrodków kory mózgowej (aby odtworzyć litery i wyrazy dziecko musi wywołać i skojarzyć równocześnie odpowiednie ich wyobrażenia graficzne, słuchowe i kinestetyczne). Zwinność polega na skoordynowaniu ruchowym całego aparatu mięśniowego i kostnego
Usprawnianie ręki prawej i lewej
Zabawy powiązane z manipulacją przedmiotami
Czynności samoobsługowe
Techniki plastyczne (każda z nich rozwija w inny sposób zręczność rąk dziecka)
Płaskie - rysowanie, malowanie, wydzieranie, stemplowanie, wyszywanie
Przestrzenne - układanie, konstruowanie, majsterkowanie, lepienie, wycinanie
Pisanie to:
uświadomienie sobie słów i zdań, które mają być napisane (analiza wzrokowa i słuchowa)
przeprowadzenie dokładnej analizy słuchowej słów w celu przełożenia ich na system dźwięków
przyporządkowanie słowom odpowiednich liter (zamiana fonemu na grafem)
zapisanie liter za pomocą ruchów ręki przy użyciu narzędzia pisarskiego
Szczeble rozwojowe pisania i stadia opanowania liter
Klasa I - pismo jest naśladowcze, tzw. elementarzowe, uczniowie opanowują schematy liter i ich połączenia
Klasa II - pisanie jest już swobodne, pojawiają się pierwsze modyfikacje w piśmie
Klasa III - pismo ma charakter płynny, zaczyna się proces pisana zindywidualizowanego, zwiększa się tempo pisania (około 10 r.ż. proces kostnienia paliczków jest zakończony)
Tok szczegółowy podczas wprowadzania liter w klasie pierwszej
podczas wprowadzania liter należy wykorzystywać różne strategie edukacyjne, które uatrakcyjniają zajęcia i aktywizują uczniów; poleca się:
MDS wg Bogdanowicz
Odimienną metodą wg Majchrzak
Glottodydaktykę wg Rocławskiego


(…)


Glottodydaktykę wg Rocławskiego
Metodę Tymichovej (są to ćwiczenia uaktywniające grafomotorykę)
przyjmuje się, że na etapie przedwstępnym realizuje się z uczniami ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania
uczniowie powinni kreślić elementy literopodobne i elementy liter np. owale, laseczki, haczyki, pętelki, ślimaki, linie łamane itd.
uczniowie powinni ćwiczyć płynność ruchów ręki, eliminować nadmierne napięcie mięśniowe i uaktywniać koordynację i pamięć wzrokową i ruchową
w klasie I-ej uczniowie opanowują wszystkie litery, ich wzór graficzny i połączenia
nawiązanie do tematu dnia
wyodrębnienie wyrazów bazowych do globalnego czytania
zapoznanie z wzorem graficznym nowopoznanej litery
nauka pisania w powiększonej liniaturze zeszytu ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym
ćwiczenia w czytaniu

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz