Podatki i opłaty lokalne gminy - praca licencjacka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5166
Wyświetleń: 42609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki i opłaty lokalne gminy - praca licencjacka - strona 1 Podatki i opłaty lokalne gminy - praca licencjacka - strona 2 Podatki i opłaty lokalne gminy - praca licencjacka - strona 3

Fragment notatki:

W pracy zostały przedstawione wybrane zagadnienia związane z przychodami gminy w postaci podatków i opłat lokalnych.

Praca ma charakter opisowy i składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział został poświęcony ogólnym instytucjom podatku. Wprowadza w podstawowe kwestie związane z prawem podatkowym, pojęciem podatku, jego przedmiotem, stawką. Drugi i trzeci rozdział poświęcone zostały szczegółowemu opisowi podatków i opłat lokalnych jakich są zobowiązani uiścić podatnicy do budżetu gminy.

Praca posiada 60 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: podstawowe instytucje w prawie podatkowym, podatki lokalne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy w formie karty podatkowej, obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, podatek od spadków i darowizn, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia z podatku, obowiązek podatkowy.

W pracy znaleźć można również informacje takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, wyłączenia z opodatkowania, podstawa opodatkowania, podatek od gier, opłaty lokalne, opłata targowa, opłata miejscowa i uzdrowiskowa, opłata od posiadania psów, opłata od zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa, rasy uznawanej za agresywną.

Dodatkowo praca porusza zagadnienia takie jak: opłata za zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, opłata parkingowa i za wjazd do stref śródmiejskich, opłata

Rozdział I. Podstawowe instytucje w prawie podatkowym.5

1.Ogólne zagadnienia podatków 5

2. Zobowiązania podatkowe7

3. Obowiązek podatkowy8

4. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego9

5. Odpowiedzialność za podatki10

Rozdział II. Podatki lokalne.11

1.Podatek od nieruchomości12

1.1.Zakres przedmiotu opodatkowania13

1.2.Zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania14

1.3.Podatnicy podatku15

1.4.Podstawa opodatkowania i stawki podatku16

1.5.Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego18

2.Podatek rolny.18

2.1Przedmiot opodatkowania19

2.2.Podatnicy podatku rolnego20

2.3.Podstawa opodatkowania20

2.4.Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym21

3.Podatek leśny22

3.1.Zobowiązanie podatkowe23

3.2.Podstawa opodatkowania23

3.3.Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego 24

3.4.Zwolnienia w opłacania podatku25

4.Podatek od środków transportowych25

4.1.Przedmiot i podstawa opodatkowania25

4.2.Obowiązek podatkowy26

4.3.Stawki podatkowe i terminy płatności podatku26

4.4.Zwrot podatku od środków transportu28

4.5.Zwolnienia podatkowe28

5.Podatek dochodowy w formie karty podatkowej29

5.1.Obowiązek podatkowy29

5.2.Stawki podatkowe31

6.Podatek od spadków i darowizn32

6.1.Przedmiot i podstawa opodatkowania32

6.2.Zwolnienia z podatku33

6.3.Obowiązek podatkowy34

7.Podatek od czynności cywilnoprawnych35

7.1.Obowiązek podatkowy35

7.2.Wyłączenia z opodatkowania36

7.3.Podstawa opodatkowania38

8.Podatek od gier40

Rozdział III. Opłaty lokalne.41

1.Opłata targowa

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz