Podmiot podatku i wierzyciel podatkowy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiot podatku i wierzyciel podatkowy- opracowanie - strona 1 Podmiot podatku i wierzyciel podatkowy- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podmiot podatku:
Podatnik - osoba fizyczna, osoba prawna (spółka z o. o., spółka akcyjna), jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (spółka cywilna, partnerska, komandytowa) podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu (art.7 o.p.). Odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe.
Płatnik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osoby prawnej, obowiązana na podstawie przepisów do obliczenia i pobierania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu (art.8 o.p.) np. zakłady pracy od przychodów osiągniętych przez pracowników; notariusze od czynności cywilnoprawnych, które wymagają sporządzenia aktu notarialnego. Płatnicy odpowiadają za nieprawidłowo obliczony, niepobrany oraz nieprzekazany we właściwym terminie podatek. Za wyżej wymienione czynności płatnicy otrzymują wynagrodzenie 0,3 % pobranych podatków (w przypadku gdy stanowią one dochód budżetu państwa).
Inkasent - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu ( art. 9 o.p.) np. sołtysi w zakresie podatku rolnego. Odpowiedzialność inkasentów obejmuje pobrany a nie wpłacony w odpowiednim terminie podatek. Wynagrodzenie inkasentów wynosi 0,1% pobranych podatków (w przypadku gdy stanowią dochód państwa). Wynagrodzenie z tytułu podatków stanowiących dochód gminy jest fakultatywne. Wierzyciel podatkowy:
Państwowe organy podatkowe:
I instancji
Naczelnicy organów skarbowych i celnych:
Ustalenie przez określenie zobowiązań podatkowych (należności niepodatkowe)
Przyjmowanie deklaracji podatkowych
Rejestracja podatników, kontrola podatkowa
II instancji
Dyrektorzy izb skarbowych i celnych:
Rozstrzyganie spraw należących do urzędów i instancji
Nadzór nad urzędami instancji
Samorządowe organy podatkowe:
I instancji
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie oraz
Ustalenie oraz określenie zobowiązań podatkowych, ulg oraz zwolnień dotyczących podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
II instancji
Samorządowe kolegia odwoławcze
Rozstrzyganie spraw należących do urzędów I instancji
Nadzór nad urzędami I instancji
Przedmiot podatku- każdy stan prawny (np. posiadanie nieruchomości, umowa sprzedaży) oraz faktyczny (osiągnięcie dochodu, przychodu, obrotu), z którym ustawa łączy obowiązek podatkowy.
Zgodnie z art. 2 o.p przepisy ustawy stosuje się do: podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa (np. wpłaty z zysku, dywidendy przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, wpłaty z zysku NBP, dochody z odsetek od zaległych zobowiązań) oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.


(…)

… nie podaje definicji, przyjmuje się, że jest to danina publiczna stanowiąca dochód władzy publicznej. Zasadniczą cechą, która odróżnia podatek od opłaty jest ekwiwalentność. Opłata jest zindywidualizowaną zapłatą za konkretne świadczenie (wysokość świadczenia wzajemnego równa świadczeniu pieniężnemu). Podobnie jak podatki, są przymusowe, bezzwrotne oraz ustalane na podstawie jednostronnej decyzji państwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz