Struktura podatku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura podatku - wykład - strona 1 Struktura podatku - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Struktura podatku: - Podmiot podatku, - Przedmiot podatku, - Podstawa opodatkowania, - stawka i skala podatkowa. Podmiot podatku: - podmiotem podatku jest podatnik i podmiot pobierający podatki - czyli państwo.
- podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, podlegająca jednak ustawie podatkowej.
- płatnik jest odpowiedzialny za obliczenie podatku, pobranie go od podatnika i przekazanie go organowi administracji finansowej.
- inkasent jest osobą odpowiedzialną za pobranie podatku i wpłacenie go na rachunek budżetu państwa.
Podmiotem podatku NIE są: Podatnikami nie są organy władzy publiczne oraz wszystkie urzędy obsługujące te organy. Wyjątkiem są umowy cywilno-prawne zawierane przez te urzędy.
Przedmiot p odatku: Przedmiotem podatku jest rzecz lub stosunek prawny, który podlega obowiązkowi podatkowemu.
Np.: osiągnięcie przychodu lub dochodu, nabycie majątku, posiadanie psa(od psa już nie obowiązuje)
Podstawa opodatkowania: Podstawę opodatkowania stanowi ilościowe lub wartościowe ustalenie przedmiotu opodatkowania.
Stawka podatkowa: określony procentowo lub kwotowo wskaźnik służący obliczeniu należnej kwoty podatku od   podstawy opodatkowania . Skala podatkowa: Skala podatkowa to zbiór stawek podatkowych. Wyróżnia się dwa typy skali podatkowej progresywnej.
Progresja globalna: Progresja globalna polega na stosowaniu jednej stawki, wynikającej ze skali, do całej podstawy opodatkowania. W przykładzie zawartym w powyższej tabeli, np. dla kwoty 4000 zł,
będzie zastosowana stawka 50%. Podatek wyniesie więc 2000 zł. Podatek jest zawsze ten sam ze względu na wyrażony procent. Progresja ciągła: Skala progresywna szczeblowana polega na tym, że całą podstawę opodatkowania
dzieli się na poszczególne odcinki (szczeble). Każdy szczebel posiada inną stawką procentową. Kryteria podziału podatków: ze względu na przerzucalność podatku (Przerzucalność   występuje, gdy ustawa podnosi stawki podatkowe lub ustala nowy podatek. procedury przerzucania nie są korzystne m.in. z punktu zasady sprawiedliwości podatkowej.) - pośrednie - czyli takie, których skutki można przerzucić na inny podmiot,
- bezpośrednie - czyli takie, których skutków nie można przerzucić na inny podmiot.
Ze względu na zasilanie budżetu: -wpływy do kasy państwowej
- wpływy do kas samorządowych
Kryterium przedmiotowe: - majątkowe,
- Przychodzące,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz