Systemy podatkowe Polski

note /search

Systemy podatkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2548

Szczegółowo opisują tematykę podatków, rozliczeń oraz zwolnień od płacenia podatków. W notatce poruszone zostały takie problemy jak: co to jest podatek, jakie wyróżniamy rodzaje podatków, funkcje podatków, z czego składa się podatek oraz kto lub co jest podmiotem, przedmiotem i podstawą podatku...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 4879

1.Co ile płaci się podatek od osób duchownych 2.Co musi być spełnione żeby prowadzić karte podatkową 3.Co to jest stawka podatkowa 4.Jakie podatki w 100% zasilają budżet gminy 5.Gdzie wpływa podatek od osób duchownych 6.Ile % dochod...

System podatkowy w Polsce - na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1260

100) Dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług stanowi: przeniesienie na kupującego własności towarów, wytworzenie rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz ich dostarczenie odbiorcy na podstawie umowy dostawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właścicie...

Amortyzacja degresywna - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Amortyzacja degresywna: Tak jak poprzednio jest to sprzęt wart 342'000 PLN ze stawką amortyzacji rocznej zawartej w ustawie - 18% W metodzie degresywnej stosujemy pomnożenie wskazania ustawowego(18%) przez 2. 342'000 * 2 * 0,18 = 342'000 * 0,36 = 123,120 123,120 jest roczną kwotą amortyzacji. M...

Wykład o amortyzacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1001

Amortyzacja - amortyzacja jest ustawowym nakazem. Polega na rozłożeniu kosztów uzyskania przychodów na dłuższy okres czasu, tak by koszty uzyskania przychodu były współmierne do uzyskanych przychodów. - amortyzacje zaczynamy od miesiąca, w którym zakupiliśmy dany sprzęt. - dwie podstawowe amortyz...

Obliczanie podatku w ryczałcie - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Obliczanie podatku w ryczałcie: Aby wyliczyć należny podatek dochodowy, od wartości przychodu odjąć należy wartość składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie pomnoży wynik przez odpowiednią stawkę podatku ryczałtowego. Od sumy, którą się uzyskuje, odjąć należy składkę na ubezpieczenie zdrowotn...

Obliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

Obliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: Podstawą wymiaru składki to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dla przykładu: 75% tej kwoty stanowi 2491,57 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne to 9% tej kwoty, więc 224,24 PLN. Jednakże Zgodnie z ustawą o poda...

Obowiązki rejestracyjne podmiotów gospodarczych - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Obowiązki rejestracyjne podmiotów gospodarczych: - Rejestracja w urzędzie gminy lub KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) - Uzyskanie w urzędzie statystycznym numeru REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) - Założenie rachunku bankowego ...

Podatek liniowy i inne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1239

Stawka podatkowa w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 19% Podatek liniowy: - występuje jednakowa stawka 19%, więc nie ma ryzyka przekroczenia progu i ko...