Wykład o amortyzacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o amortyzacji - strona 1

Fragment notatki:

Amortyzacja - amortyzacja jest ustawowym nakazem. Polega na rozłożeniu kosztów uzyskania przychodów na dłuższy okres czasu, tak by koszty uzyskania przychodu były współmierne do uzyskanych przychodów.
- amortyzacje zaczynamy od miesiąca, w którym zakupiliśmy dany sprzęt.
- dwie podstawowe amortyzacje to amortyzacja liniowa i amortyzacja degresywna. Metoda liniowa - polega na odpisywaniu stałej raty (np. co miesiąc) takiego samego odsetka wartości środka trwałego (np. jeśli okres amortyzacji środka trwałego obejmuje 5 lat, czyli 60 miesięcy, to co miesiąc będzie odpisywana w koszty 1/60 część wartości tego środka trwałego). Oparta jest na założeniu, że zużycie środka trwałego i utrata jego wartości jest taka sama w każdym okresie. Metoda degresywna - oparta jest na założeniu, że zużycie środka trwałego a zwłaszcza zmniejszenie jego wartości następuje w początkowym okresie jego używania szybciej niż w następnych okresach. W metodzie tej odpisy zmniejszają się aż do momentu zrównania się z odpisem z metody liniowej. Gdyby wartość odpisywanej raty metodą degresywną byłaby mniejsza niż metodą liniową, to dalsze odpisy są naliczane liniowo . Przykład: Kupiono sprzęt za 342'000 PLN, który według ustawy podlega rocznej 18% amortyzacji, tzn. co roku należy wpisać w koszta uzyskania przychodów 18% tej wartości. Amortyzacja liniowa: Wartość należy pomnożyć przez 18% by otrzymać kwotę roczną.
342'000 * 0,18 = 61'560
Kwotę roczną należy rozłożyć na każdy miesiąc, tak więc:
61560/12 = 5'130
Z tego wynika, że co miesiąc będziemy dopisywać do kosztów uzyskania przychodów kwotę 5'130 PLN. Jeżeli amortyzacja rozpoczęła się od listopada, to w bieżącym roku będzie to dwukrotność tej liczby, czyli 10,260 PLN. W każdym następnym roku będzie to 61'560 PLN przez cały rok.
Ostatnia rata amortyzacji będzie pozostałą resztą, tzn.:
342'000 / 5'130 = 66,(6)7
Tak więc 66 miesięcy w których występuje kwota 5'130 PLN.
Aby obliczyć ostatnią ratę należy pomnożyć ratę miesięczną przez 66 miesięcy (bo 67. miesiąc wyszedł niepełny)
5'130 * 66 = 338'580
Tę kwotę należy odjąć od całości wartości:
342'000 - 338'580 = 3'420
Ostatnia rata wpisana w koszta uzyskania przychodu będzie równa 3'420 PLN
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz