Obliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykład - strona 1 Obliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Obliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: Podstawą wymiaru składki to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dla przykładu: 75% tej kwoty stanowi 2491,57 PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne to 9% tej kwoty, więc 224,24 PLN.
Jednakże Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, od podatku odliczyć można jedynie 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym obecnie wartość składki, którą możemy odjąć od podatku, wynosi 193,10 PLN. Przykład na podstawie którego można wszystko zrozumieć. Przychód przedsiębiorstwa wyniósł w kwietniu 1.145 zł z tytułu usług opodatkowanych stawką ryczałtu 20% oraz 3.500 zł z tytułu usług opodatkowanych stawką 17%. Zatem łączny przychód wyniósł 4 645 zł.
1145 PLN = o podatkowane 20% 3500 PLN = opodatkowane 17% Razem: 4645 PLN Aby obliczyć, ile procent z tej kwoty stanowi przychód opodatkowany stawką ryczałtu 17%, należy podzielić kwotę tego przychodu przez łączny przychód. I tak 3500 zł / 4 645 zł = 0,7534. Mnożymy wynik przez 100%. Zatem kwota 3 500 zł to 75,34 % łącznych przychodów.
Tu już łatwo wyliczyć, że pozostała część przychodu, czyli 1 145 zł, to 24,66% (100% - 75,34%).
Jeżeli przychodów opodatkowanych różnymi stawkami należy obliczyć dla każdego oso bno jaką stanowią cześć całości (np. są trzy różne stawki, należy obliczyć trzy, lub dwie a sumę udziału tych dwóch odjąć od 100% by otrzymać udział trzeciego) Na podstawie tych wyliczeń przedsiębiorstwo oblicza, jaką część składki na ubezpieczenia społeczne musi odjąć od przychodu opodatkowanego ryczałtem 17%, a jaką ryczałtem 20%. W tym celu mnożymy całą składkę ubezpieczeniową przez 75,34% (procent przychodów opodatkowanych stawką ryczałtu 17%), co daje kwotę 459,92 zł. Jest to część składki, którą należy odliczyć od kwoty 3 500 zł.
3 500 zł - 459,92 zł = 3.040,08 zł
Dla uzupełnienia informacji: mnożymy sumę wcześniej wspomnianą przy obliczaniu ubezpieczeń społecznych 610,47 przez 75,34% co daje 459,92 PLN. Od 610,47 odejmujemy 459,92 i tak otrzymujemy 150,55. 150,55 stanowi wartość ubezpieczeń społecznych od kwoty 1145, dla przypomnienia opodatkowanej 20%
Od kwoty 3500 odejmujemy 459,92 co daje 3040,08
Od kwoty 1145 odejmujemy 150,55 co daje 994,45
Przychód 3040,08 opodatkowany jest 17%, więc 3040,08 * 0,17 = 516,81
Przychód 994,45 opodatkowany jest 20% więc 994,45 * 0,2 = 198,89
516,81+198,89 = 715,70
715,70 stanowi podatek do odprowadzenia od kwoty 4645 po uprzednim odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz