Obliczanie dochodu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie dochodu - strona 1 Obliczanie dochodu - strona 2 Obliczanie dochodu - strona 3

Fragment notatki:

Kiedrowska. Notatka składa się z 3 stron.
Obliczanie dochodu W ciągu roku:
Dochód podatkowy = Przychody - (Wartość zakupionych towarów + koszty uboczne zakupu + pozostałe wydatki)
Na koniec roku:
Dochód podatkowy = Przychody - (Inwentura na początek okresu + Wartość zakupionych towarów + koszty uboczne zakupu + pozostałe wydatki - Inwentura na koniec okresu)
Podstawa do opodatkowania = Dochód podatkowy - Odliczenia
Podatek = Podstawa do opodatkowania * stawka podatkowa
Podatek do US = Podatek - ubezpieczenie zdrowotne (7,75 %)
Podatek płacowy w formie zaliczki do 20 dnia następnego miesiąca, za grudzień do 20 grudnia (podwójna stawka za listopad), ostateczne rozliczenie do końca kwietnia.
Skala podatkowa Podstawa obliczenia podatku (PLN)
Do 85 528 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
Powyżej 85 528 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
Źródłami dochodów są:
Stosunek służbowy, stosunek pracy (w tym spółdzielczy stosunek pracy), członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
Działalność wykonywana osobiście
Za przychody uznaje się:
Wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne
Wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty
Należności z tytułu przychodów stanowią koszy uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne (zasada memoriałowa). Pod warunkiem, że zostały wpłacone w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy itp. Jeśli zostały wypłacone później, rozliczane są z zasadą kasową.
Od wszystkich wynagrodzeń pracodawca jest zobowiązany do poprania zaliczek na podatek dochodowy. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy Dochód podatkowy = Przychody pracownika - Koszty uzyskania przychodów
Podstawa do opodatkowania = Dochód podatkowy - Składki ZUS obciążające pracownika
Zaliczka na podatek dochodowy = Podstawa do opodatkowania * Stawka podatku - Kwota wolna od podatku
Zaliczka na podatek dochodowy
Składka ubezpieczenia zdrowotnego (7,75%) na rzecz NFZ
Reszta wypłacana do US
Zaliczkę należy zapłacić do 20 dnia następnego miesiąca do właściwego US dla siedziby firmy. Koszty uzyskania przychodu w każdym miesiącu wynoszą tyle samo (nawet, jeśli pracownik przepracował tylko 5 dni). Odejmowane są w każdym miejscu zatrudnienia (praca na wielu etatach). Jednak w rocznym rozliczeniu KUP nie może przekroczyć ustalonej kwoty [tabelka]. Gdy nie przepracował całego roku, KUP roczny nie może przekroczyć liczby przepracowanych miesięcy pomnożonych przez KUP miesięczny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz