Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 10 - strona 1 Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 10 - strona 2 Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 10
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW art. 22,23 (os fiz, 15,16 os.pr)
Udokumentowanie poniesienia kosztów.
Przypisanie kosztów do okresu podatkowego,
Koszty w walutach obcych
Wydatki nie stanowiące kup:
Koszty nabycia i użytkowania składników majątku trwałego (zakup , amortyzacja, modernizacja, czynsze, straty)
Koszty płac, ZFŚĆ (moment uznawania kosztów za podatkowe),
Wydatki związane z wykonywaniem zobowiązań wobec wierzycieli,
Zobowiązanie podatkowe,
Wydatki limitowane,
Wydatki o charakterze sankcyjnym.
Koszty uzyskania przychodów to kwoty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem tych których ustawa nie uznaje za koszty (art. 23 ust 1 updof)
Kryteria kwalifikujące dany podatek do grupy kosztów uzyskania przychodów to:
poniesienie wydatku w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu
brak zakwalifikowania wydatku do grupy wydatków nie uznawanych przez ustawę za koszty uzyskania przychodów art. 23 ust 1.
Koszty uzyskania przychodów (wybrane problemy)
Udokumentowanie poniesienia kosztów
dowód księgowy: Fa, rachunki , paragony, bilety,
jeśli z dowodu jasno nie wynika cel, to taki dokument opisać (np. bilet za parking - bo w ważnej sprawie dla firmy , potrzebowano się dostać w to miejsce i tam należało zaparkować)
jeśli w dokumencie jest coś niejasnego - czy to związane jest z działalnością - należy dokładnie je na obrocie opisać co do celu.
W przypadku prowadzenia przez podatnika księgi przychodów i rozchodów nie ma potwierdzającego dostawę dokumentu - sporządzany opis.
Musi być ono wprowadzone do ewidencji niż po rozpoczęciu działalności dnia następnego.
Nabyte towary, materiały itp. Są niefakturowane bo faktura przychodzi później- musi sporządzić opis towaru , ma go wprowadzić do ewidencji do momentu rozpoczęcia działalności następnego dnia.
Gdy faktura dojdzie to są dokonywane korekty.
Przypisanie kosztów do okresu podatkowego Ustawodawca każe posługiwać się definicją kosztu. Gdy stwierdzimy, że wydatek jest kosztem to go trzeba uznać.
Zasady dotyczące ustalania KUP
ogólna: KUP są potrącane z tylko w roku podatkowym, którego dotyczą
działalność gospodarcza: koszty bezpośrednie i pośrednie
kwestia układu rocznego
KUP BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z PRZYCHODAMI:
poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody


(…)

… z działalności gospodarczej
Darowizny:
Organizacje pożytku publicznego,
Cele kultu religijnego,
Krwiodawstwo,
Nabycie nowych technologii
Składki na ubezpieczenie społeczne
Wydatki na cele rehabilitacyjne
Internet.
STAWKI PODATKU
SKALA PODATKOWA
PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU
PODATEK WYNOSI
PONAD
DO
85 528
18% PODSTAWY MINUS KWOTA 556,02
85 528
14 839,02 + 32% NADWYŻKI ponad 85 528
STAWKA LINIOWA (art. 30c ) - 19…
… za grudzień w wysokości zaliczki za listopad płatna do 20 XII
MAŁY PODATNIK MA PRAWO DO WYBORU ROZLICZENIA KWARTALNEGO
Formuła uproszczona
PŁACONE miesięcznie - w terminach określonych dla formuły podstawowej
W wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej od dochodu wykazanego w zeznaniu w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy lub w roku poprzedzającym rok podatkowy o 2 lata…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz