Obciążenia podatkowe przedsiębiorców

note /search

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 3276

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 1 Literatura: 1) Stanisław Dolata „ Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym” Wolter Kluwers Biznes, Wa-wa 2009 2) Halina Litwińczuk „Prawo podatkowe przedsiębiorców” , Dom wydawniczy ABC 2008 3) Paweł Felis, Michał Jamroży, Joanna...

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1813

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 3 OBOWIĄZEK I ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Istota i zakres zobowiązania podatkowego. Zasady powstawania zobowiązania podatkowego Odpowiedzialność w stosunkach zobowiązaniowych. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego Wygasanie zob...

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1197

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 6 Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług Art5 Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju, Eksport towarów Import towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z...

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 336
Wyświetleń: 889

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 7 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów: To wywóz towarów z terytorium kraju (w wykonywaniu czynności opodatkowanych) na terytorium kraju pod warunkiem, że nabywca towarów jest: podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby VAT w którymś z inny...

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 399
Wyświetleń: 903

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 9 PRZYCHODY I KOSZTY W ROZWIĄZANIACH PODATKOWYCH Kategorie przychodów podatkowych. Zasady ustalania wartości przychodu i momentu powstania obowiązku podatkowego Zasady określania kosztu uzyskania przychodów. Kategorie przychodów podat...

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1057

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 10 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW art. 22,23 (os fiz, 15,16 os.pr) Udokumentowanie poniesienia kosztów. Przypisanie kosztów do okresu podatkowego, Koszty w walutach obcych Wydatki nie stanowiące kup: Koszty nabycia i użytkowania składni...

Planowanie finansowe- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 12 OPODATKOWANIE W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 1. Warunki opodatkowania w formie karty podatkowej. 2. Stawki karty podatkowej. 3. Tryb i warunki rozliczeń. CECHY KARTY PODATKOWEJ: Karta podatkowa nie podlega technice samoobliczenia; podat...

Planowanie finansowe- wykład 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 14 Podatek od środków transportowych Podstawa prawa: Ustawa z 12.01..1991 o opłatach i podatkach lokalnych t.j. Wdrożenie dyrektyw W spawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego W sprawie pobierani...

Obciążenia obrotu przedsiębiorców podatkiem akcyzowym-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 189
Wyświetleń: 868

WYKŁAD 6 22.03.2011 Obciążenia obrotu przedsiębiorców podatkiem akcyzowym Podatek akcyzowy i jego autonomia pojęciowa Podmiot i przedmiot opodatkowania Zasady ustalania obowiązku podatkowego Tryb i warunki rozliczeń Ustawa z 06.12.2008 o podatku akcyzowym Weszła w życie 01.03.2009 Akcyzy to se...

Obciążenia obrotu przedsiębiorcy-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 315
Wyświetleń: 847

WYKŁAD 3 1.03.2011 Obciążenia obrotu przedsiębiorcy 1. Istota i klasyfikacja podatków obciążających obroty przedsiębiorcy 2. Zasady funkcjonowania podatku od wartości dodanej 3. Mechanizm działania podatku od wartości dodanej 4. Autonomiczne kategorie podatku od wartości dodanej Podatki obroto...