Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 7 - strona 1 Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 7 - strona 2 Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 7
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
To wywóz towarów z terytorium kraju (w wykonywaniu czynności opodatkowanych) na terytorium kraju pod warunkiem, że nabywca towarów jest:
podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby VAT w którymś z innych państwa członkowskich,
osobą prawną, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa członkowskiego
OGÓLNE ZASADY:
Obowiązek podatkowy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów- 15 dni miesiąca następnego po miesiącu , w którym dokonano dostawy
Stawki: podlega opodatkowaniu stawką 0%
Wyjątki art. 20
przed terminem wydania towarów wystawiono fakturę to obowiązek powstaje z dniem wystawienia Fa
otrzymano zaliczkę - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury obrazującej otrzymaną zaliczkę
WARUNKI STOSOWANIA STAWKI 0% W WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWIE TOWARÓW
Podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwa członkowskie właściwe dla nabywcy i podał numer ten na fakturze (można to sprawdzić w systemie Vies) www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/pl/vieshome.html
Podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej posiada w swojej dokumentacji dowody , że towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone nabywcy.
DOWODY POTWIERDZAJĄCE art. 42
W przypadku korzystania z usług przewoźnika
dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia
kopia faktury
specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku
W przypadku własnego transportu
kopia faktury
specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku
dokument zawierający co najmniej :
identyfikację stron transakcji wewnątrzwspólnotowej
adres pod który przewożony jest towar
określenie towarów ich ilości
potwierdzenie przyjęcia towarów we wskazanym miejscu
identyfikacja środka transportu (samochód: rodzaj i nr rejestracyjny; samolot - nr lotu)
Jeżeli warunek udowodnienia realizacji transakcji nie jest spełniony:
przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres
prze upływem następnego terminu do złożenia deklaracji - wykazuje transakcje za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju

(…)

… posiadanie stosownych dokumentów w okresie późniejszym upoważnia do wskazania wewnątrzwspólnotowej dostawy i do korekty deklaracji podatkowej w tym okresie.
b) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów art. 11
Nabycie prawa od rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego…
… z 6.12.2002r. o podatku akcyzowym, Dz. U. nr. 3 z 2009
WYROBY AKCYZOWE
Wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku 1
SPRZEDAŻ
Czynność faktyczna lub prawna, w wyniku której dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot.
EKSPORT
Potwierdzony przez UC wywóz wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza terytorium WE.
IMPORT
Przywóz wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.
DOSTAWA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA
Przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego.
NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE
Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.
SKŁAD PODATKOWY
Miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez naczelnika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz