Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów-opracowanie - strona 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów-opracowanie - strona 2 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO
WYKŁAD 7 29.03.2011
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z terytorium kraju do innych państw Unii Europejskiej
Dostawca polski towary Odbiorca kraj UE
Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego w wykonaniu czynności opodatkowanych (art. 13 ust 1 ustawy o VAT)
Aby uznać daną transakcje za dostawę wewnątrzwspólnotową nabywca oraz sprzedawca muszą spełnić określone wymogi.
Nabywca musi być (art. 13 ust 2 ustawy o VAT)
podatnikiem podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
osoba prawna niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej , która jednak jest zidentyfikowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju
podmiotem niewymienionym powyżej (pkt 1 i 2), jeżeli przedmiotem są wyroby akcyzowe , które objęte są procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą
innym podmiotem niż wymieniony w pkt 1 i 2 działającym (zamieszkującym) w innym niż RP państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu Sprzedawca musi być
czynnym podatnikiem VAT niekorzystającym ze zwolnienia
podatni kim zarejestrowanym jako podatnik VAT UE, w związku z czym dla potrzeb tych transakcji może posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym prefiksem PL
Zasadniczo dostawa Wewnątrzwspólnotowa opodatkowana jest stawką 0% (art. 42 ustawy o VAT)
Z preferencyjnej stawki można jednak skorzystać tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone w przepisach wymogi
Prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych przysługuje podatnikom wówczas, gdy (art. 42 ust 1 ustawy o VAT):
dostawa jest dokonana na rzecz klienta posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (numer VAT UE), nadany przez państwo członkowskie właściwe dla klienta , zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej , a podatnik musi podać ten numer na fakturze stwierdzającej dostawę towarów
podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy posiadać będzie w swej dokumentacji dowody, ze towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.


(…)

… sprzedaży netto należy w inny sposób ustalić jego wartość godziwą
Cena nabycia lub koszt
wytworzenia lub według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ TOWARÓW
- gdy cena nabycia jest większa od ceny sprzedaży netto (uor)
- gdy cena nabycia jest większa od wartości netto możliwej do uzyskania (MSSF)
Tworzenie odpisu:
W ciężar kosztów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz