Rachunkowość obrotu towarowego

note /search

Ewidencja obrotu towarowego-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość obrotu towarowego
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 3276

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO METODY EWIDENCJI ANALITYCZNEJ TOWARÓW (art. 17 ust 2 Uor) Ewidencja ilościowa prowadzona jest dla każdego asortymentu towaru w jednostkach naturalnych. Ewidencja ilościowo- wartościowa ujmuje obroty i s...

Obrót komisowy-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość obrotu towarowego
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1813

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO WYKŁAD 11 17.05.2011 OBRÓT KOMISOWY Specyficzne formy obrotu towarowego Obrót komisowy Obrót barterowy Obrót komisowy Umowa komisu - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (K.c.) - jest szczególnym rodza...

Obrót tranzytowy-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość obrotu towarowego
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2338

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO WYKŁAD 8 5.04.2011 Obrót tranzytowy jest uproszczoną formą obrotu towarowego. W tej formie obrotu towarowego, jednostka pośrednicząca zaleca wysłanie towarów od dostawcy do odbiorcy z pominięciem własnych magazynów. Wyróżnia się obrót tranzytowy: Rozliczany- jednost...

Ogólna charakterystyka obrotu towarowego-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość obrotu towarowego
Pobrań: 2366
Wyświetleń: 5047

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO WYKŁAD 1 15.02.2011 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBROTU TOWAROWEGO Pojęcie i zakres obrotu towarowego Przedmiot obrotu towarowego Zasięg obrotu towarowego Fazy obrotu towarowego Formy obrotu towarowego Szczeble obrotu towarowego System cen i marż w obrocie towarowym...

Reklamacje w obrocie towarowym-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość obrotu towarowego
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2632

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO WYKŁAD 9 19.04.2011 Reklamacje w obrocie towarowym W przypadku, gdy otrzymane od dostawcy towary nie spełniają warunków, które określone były w zamówieniu, odbiorca ma prawo zgłosić reklamację, a więc zastrzeżenie wobec dostawcy. Reklamacja może dotyczyć zarówno ja...

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość obrotu towarowego
Pobrań: 427
Wyświetleń: 854

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO WYKŁAD 7 29.03.2011 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z terytorium kraju do innych państw Unii Europejskiej Dostawca polski towary Odbiorca kraj UE Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju na te...

Wycena towarów-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość obrotu towarowego
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1540

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO WYCENA TOWARÓW Pojęcie i rodzaje towarów Przedmiotem obrotu towarowego są towary, będące składnikiem zapasów. Ustawa o rachunkowości definiuje towary jako rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, w ciągu 12 miesięcy od