Ogólna charakterystyka obrotu towarowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2443
Wyświetleń: 5159
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka obrotu towarowego-opracowanie - strona 1 Ogólna charakterystyka obrotu towarowego-opracowanie - strona 2 Ogólna charakterystyka obrotu towarowego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO
WYKŁAD 1 15.02.2011
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBROTU TOWAROWEGO
Pojęcie i zakres obrotu towarowego
Przedmiot obrotu towarowego
Zasięg obrotu towarowego
Fazy obrotu towarowego
Formy obrotu towarowego
Szczeble obrotu towarowego
System cen i marż w obrocie towarowym
Obrót towarowy- ruch towarów ze sfery produkcji do sfery konsumpcji, realizowany przez różne szczeble pośrednie w formie transakcji kupna- sprzedaży. Obrót towarowy polega na zakupie i sprzedaży produktów wytworzonych przez inne podmioty gospodarcze.
Obrót towarowy obejmuje:
zakup i sprzedaż towarów oraz ich magazynowanie,
działalność gastronomiczną,
skup i zbyt produktów rolnych,
sprzedaż komisową,
skup i sprzedaż walut obcych.
Przedmiot obrotu towarowego
Towary- rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności , jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy (UoR art. 3 ust 1 pkt 18,19)
Według MSR 2 „Zapasy” towary- to aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej (MSR 2 par 6)
Zasięg obrotu towarowego
Obrót towarowy może być obrotem towarowym krajowym (handel wewnętrzny) lub obrotem towarowym zagranicznym (handel zewnętrzny) . W obrocie krajowym dystrybucja towarów odbywa się na rynku krajowym. Obrót towarowy zagraniczny obejmuje swym zasięgiem rynki zagraniczne. Na obrót towarowy zagraniczny składa się obrót wewnątrzwspólnotowy oraz import, eksport i reeksport towarów. Obrót wewnątrzwspólnotowy dotyczy transakcji dokonywanych pomiędzy państwami Wspólnoty Europejskiej.
Transakcje wewnątrzwspolnotowe- transakcje dokonywane między podmiotami z różnych krajów członkowskich UE. W ramach transakcji unijnych wyróżnia się:
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)


(…)

…, jest ona równocześnie ceną zakupu dla nabywcy towaru, zazwyczaj jednostki handlu hurtowego,
cena hurtowa- jest ceną po której hurtownik sprzedaje swoje towary, obejmuje ona cenę zbytu (cena zakupu w hurcie) oraz marżę hurtową
cena detaliczna- jest ceną sprzedaży stosowana przez jednostki gospodarcze handlu detalicznego. Obejmuje ona cenę hurtową oraz marżę detaliczną
Ceny te traktowane są przez jednostki gospodarcze…
… jest na szczeblu detalu , jest to różnica pomiędzy ceną detaliczną, a ceną zakupu jednostki detalicznej (najczęściej ceną hurtową). Jeżeli detalista zaopatruje się bezpośrednio u producenta to marża detaliczna stanowi również różnicę pomiędzy ceną detaliczną a ceną zbytu producenta.
Marża hurtowa i detaliczna stanowią natomiast marżę handlową (różnica między ceną detaliczną a ceną zbytu ustaloną przez producenta).
Przykład: Cena zbytu 100
Cena hurtowa 120
Cena detaliczna 130
Różnica między cenami to:
Marża hurtowa 120- 100= 20zł
Marża detaliczna 130-120= 10 zł
Marża handlowa 130- 100= 30 zł
Sposób ustalania cen w obrocie towarowym
+
=
+
=
Elementy ceny sprzedaży
+ =
+
=
+
+
=
+
=
Sposób ustalania cen w obrocie towarowym I szczebel obrotu towarowego ZBYT
+
Koszt własny sprzedanych produktów
Zysk
=
+
CENA ZBYTU NETTO…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz