Obrót towarowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obrót towarowy - strona 1 Obrót towarowy - strona 2

Fragment notatki:

*Obrót towarowy - określone czynności polegające na zakupie towarów, ich magazynowaniu i sprzedaży *Towary a ustawa o rachunkowości - aktywa, aktywa obrotowe, rzeczowe aktywa obrotowe, zapasy, towary
*Rzeczowe aktywa obrotowe - materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym
*Obrót towarowy obejmuje zakup i sprzedaż towarów, działalność gastronomiczną, skup i zbyt produktów rolnych, sprzedaż komisową, skup i sprzedaż walut obcych
*Rodzaje obrotu towarowego
1.Magazynowy
towary są składowane w magazynach każdej kolejnej jednostki uczestniczącej w obrocie towarowym
rozliczenie dostawy następuje bezpośrednio między dostawcą a nabywcą bez udziału innych jednostek
2.Obrót tranzytowy
dostawa odbywa się z udziałem pośrednika or4ganizującego dostawę, z pominięciem składowania towarów w jego magazynach
tranzyt rozliczany, organizowany
*Szczeble działalności handlowej
Hurt
Cena zakupu netoo + marża hurtowa + vat należny = cena sprzedaży brutto
Detal
! finalnym odbiorcom jest konsument ! ewidencja towarów prowadzona jest na poziomie:
cen sprzedaży netto - na etapie przyjmowania do magazynu dolicza się marżę detaliczną
cen sprzedaży brutto - na etapie przyjmowania do magazynu dolicza się marżę detaliczną i VAT należny - wariant stosowany sporadycznie , jak nie ma kas fiskalnych
*Etapy działalności handlowej
poziom zakupu
! cena zakupu netto + naliczony vat = cena zakupu brutto
poziom sprzedaży ! cena zakupu netto + marża = cena sprzedaży netto + vat należny = cena sprzedaży brutto
*Wycena zakupu towarów
cena zakupu (nabycia) - kwota należna sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu dodatkowo powiększona o cło i podatek akcyzowy
Cena nabycia towarów = cena zakupu + koszty bezpośrednio związane z zakupem towarów (koszty transportu, załadnuku) + koszty przystosowania towarów do sprzedaży (paczkowanie)
koszt wytworzenia towarów koszty bezpośrednie produkcji - uzasadniona część kosztów pośrednich związanych... UZUP!!!
Stała cena ewidencyjna - planowana cena nabycia (zakupu), cena sprzedaży brutto i netto *Wycena rozchodu towarów według rzeczywistych cen zakupu
według cen przeciętnych - ceny średniej ważonej
- fifo, lifo
w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen zakupu towarów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz