Ewidencja obrotu towarowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 3241
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja obrotu towarowego-opracowanie - strona 1 Ewidencja obrotu towarowego-opracowanie - strona 2 Ewidencja obrotu towarowego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO
METODY EWIDENCJI ANALITYCZNEJ TOWARÓW (art. 17 ust 2 Uor)
Ewidencja ilościowa prowadzona jest dla każdego asortymentu towaru w jednostkach naturalnych.
Ewidencja ilościowo- wartościowa ujmuje obroty i stany dla każdego składnika zapasów równolegle w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
Ewidencja wartościowa- obrotów i stanów towarów i opakowań. Prowadzona dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu.
Odpisywanie w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu towarów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.
Z zakupem towarów wiążą się 2 podstawowe dokumenty faktura od dostawcy (FA)
dowód przyjęcia towarów do magazynu (Pz)
Rozliczenie zakupu polega na stwierdzeniu, czy faktura otrzymana do dostawcy ma pokrycie w towarach przyjętych do magazynu Do ewidencji procesu zakupu wykorzystuje się konto Rozliczenie zakupu towarów (aktywno - pasywne)
Funkcjonowanie konta Rozliczenie zakupu towarów (aktywno - pasywne)
Rozrachunki z Rozliczenie zakupu towarów Towary
dostawcami
Sp. towary w Sp. dostawy 1 drodze niefakturowane 2
Sk. dostawy Sk. dostawy w
niefakturowane drodze 1- Faktura od dostawcy za zakupione towary
2- Przyjęcie do magazynu zakupionych towarów na podstawie dowodu Pz (przyjęcie z zewnątrz)
PRZYCZYNY STOSOWANIA KONTA ROZLICZENIE ZAKUPU TOWARÓW
rozbieżność w czasie między otrzymaniem faktury i towarów,
ujęty w fakturze podatek od towarów i usług,
ujęte w fakturze koszty związane z zakupem takie jak opakowania bezzwrotne, koszty transportu, ubezpieczenia, itp.,


(…)

… w detalu 2
Sp. X Objaśnienia:
l. Utarg ze sprzedaży detalicznej w oparciu o wydruki z kas fiskalnych:
wartość towarów w cenie detalicznej netto,
VAT należny.
2.Wz: rozchód towarów z tytułu sprzedaży wyceniony w cenie zakupu /nabycia .
ewidencja towarów w cenie sprzedaży brutto - jednostka posiada kasy fiskalne
Przychody ze sprzedaży Kasa
towarów w detalu
(1a) 1(ab)
Rozliczenia VAT
należnego
( 1b)
Towary w detalu Wartość sprzedanych Odchylenia z tyt. towarów w cenie zakupu/ nabycia marży detalicznej
Sp. X 2 3
Odchylenia z tyt.
4 VAT
Objaśnienia:
l. Utarg ze sprzedaży detalicznej w oparciu o wydruki z kas fiskalnych:
a) wartość towarów w cenie detalicznej netto,
b) VAT należny.
2. Wz: rozchód towarów z tytułu sprzedaży wyceniony w cenie detalicznej brutto.
3. Pk: narzut odchyl cli przypadających…
… naliczonego VAT
3
4a K. rodzajowe (np. usługi obce)
RMK zakupu/ Koszty zakupu
Rozliczeni kosztów
4b
Objaśnienia:
1.Fa: faktura za zakupione towary:
a) wartość zakupionych towarów w cenie zakupu netto,
b) koszty zakupu
c) podatek VAT,
d) wartość brutto faktury .
2. Pz: przyjęcie towarów do magazynu według rzeczywistej ceny zakupu.
3. Pk: przeksięgowanie podatku VAT naliczonego zawartego w fakturze od dostawcy…
… zgodnie z fakturą. Jednostka wycenia i ewidencjonuje towary według cen nabycia.
Rozrachunki Rozliczenie zakupu Towary
dostawcami towarów 1476 (1 1) 1476 1200 (2 2) 1200
276 (3
Rozliczenia naliczonego
VAT
3) 276 Fa Faktura za zakupione towary wartość zakupionych towarów w cenie zakupu netto 100 * 10 zł
koszty transportu 200 zł
podatek VAT 23 % (230 + 46) 276
wartość brutto faktury 1476
Przyjęcie towaru…
… z Rozliczenie zakupu Towary
dostawcami towarów- WNT
zagranicznymi
1 3
VAT naliczony
4
VAT należny
2
Objaśnienia
l. Faktura VAT od dostawcy z państwa UE w euro
2. Faktura wewnętrzna VAT-naliczenie podatku VAT należnego od WNT według stawki
stosowanej od nabycia towarów w kraju.
3. Pz: przyjęcie towarów do magazynu według rzeczywistej ceny zakupu.
4. Faktura wewnętrzna VAT - podatek naliczony VAT od WNT…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz