Rozliczenie zakupu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozliczenie zakupu - strona 1

Fragment notatki:

Rozliczenie zakupu. Zakup materiału jest udokumentowany w księgach rachunkowych dowodami:
- przyjęcie materiałów, dowodami dostawców, np. faktura VAT
Każda dostawa wymaga rozliczenia, które polega na:
- powiązaniu dostaw na podstawie dowodu przychodu z fakturami VAT lub rachunkami
- ustaleniu kompletności dostaw
- wyodrębnieniu różnic cen
- wykazaniu naliczonego podatku VAT
Do ewidencji zakupu służy konto „Rozliczenie zakupu”. Po stronie Wn księguje się : - akceptowane faktury dostawców, łącznie z naliczonym podatkiem VAT i rachunki zwykłe - faktury i rachunki od dostawców zagranicznych - obciążenia zwiększające cenę np. akcyza, cło - odchylenia od cen ewidencyjnych
Po stronie Ma ujmuje się: -przyjęte dostawy
-naliczony VAT
-kwoty korygujących faktur VAT
-niedobory i szkody w transporcie
-koszty zakupu
-opłaty manipulacyjne i reklamacje
Uzyskanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług wymaga prowadzenia przez jednostki gosp rejestru zakupu i kosztów. Jest on też niezbędny do opracowania deklaracji VAT.
Rejestry zakupu i korekt powinny być sporządzane za okresy miesięczne.
Konto „Rozliczenie zakupu” może wykazywać na koniec okresu sprawozdawczego dwa salda:
-Wn- wartości materiałów i towarów w drodze, do których zalicza się także zaliczki na dostawy i usługi objęte fakturą VAT -Ma- wartość dostaw niefakturowanych.
Ewidencja analityczna do tego konta powinna umożliwiać: -rozliczenie operacji zakupu - ustalenie: materiałów w drodze, dostaw niefakturowanych, wielkości zapłaconego VAT obciążającego koszty, wielkości VAT podlegającej odliczeniu od podatku należnego, wartości zakupu w przekroju ujmowanym w deklaracji VAT.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz