Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów

note /search

Ewidencja materiałów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2702

Ewidencja materiałów. Do ewidencji materiałów przechowywanych w magazynach własnych, obcych, przekazanych do zużycia, ale nie zużytych do końca, służy konto „Materiały”. Obciąża się je z tytułu wszelkich przychodów (zakupu, własnej produkcji, odzysku), a uznaje z tytułu materiałów wydanych do zużyc...

Ewidencja towarów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2513

Ewidencja towarów zależy od zakresu działalności handlowej oraz od jej form (hurt, detal). Można ujmować oddzielnie towary w magazynach, hurtowniach i punktach sprzedaży detalicznej. Przy wycenie zapasu towarów można stosować ceny zakupu, nabycia lub ceny ewidencyjne. W jednostkach handlowych ewid...

Funkcjonowanie kont bilansowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2289

Funkcjonowanie kont bilansowych. konta bilansowe - konta, których salda umieszcza się w bilansie. dzielą się na konta: aktywne, pasywne, aktywno - pasywne. konta aktywne służą do ewidencji rzeczowych składników majątku i środków pieniężnych np.: środki trwałe, długoterminowe aktywa finansowe, mate...

Istota i podstawa klasyfikacji kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

Istota i podstawa klasyfikacji kosztów. Koszty - stanowią wyrażone w pieniądzu zużycie składników majątku, usług obcych, nakładów pracy pracowników oraz niektóre wydatki nie odzwierciedlające zużycia, związane z prowadzeniem działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce czasu. Trz...

Istota i rodzaje kalkulacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2079

Istota i rodzaje kalkulacji Kalkulacja - polega na obliczeniu ogólnej sumy oraz poszczególnych pozycji kosztów przypadających na podmiot kalkulacji. Może nim być jednostka wyrobu, usługi, towaru, zlecenie produkcyjne itp. Istotą kalkulacji jest więc ustalenie wysokości kosztu jednostkowego z wykaza...

Klasyfikacja materiałów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2674

Klasyfikacja materiałów: a)wg celu zużycia -materiały podstawowe- przekazują produktom swoją istotę, mogą stanowić część składową wyrobu lub ulegać przetworzeniu (np. surowce, półfabrykaty obcej produkcji) -materiały pomocnicze -nadają produkowanym wyrobom pewne właściwości lub przyspieszają i ułat...

Kolejność operacji na zaliczenie - zestaw II

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

1.Potwierdzenie przez bank wpłaty śr. Pieniężnych W131/M145 2.Wpłaty kontrahentów z tytułu dostaw W131/M200 3.Potwierdzenie realizacji czeków obcych W131/M145 4.Otrzymanie kredytów bank w formie przelew W131/M138 5.Wpływ śr pien ze sprzedaży pap. Wartośc. W131/M750 6.Wpływ- // -na rach.bank.z tyt...

Konto - jego elementy i rodzaje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1862

Konto jego elementy i rodzaje. konto - służy do bieżącego ujmowania operacji gospodarczych w wyrażeniu pieniężnym. zbiór liczb o określonym sensie ekonomicznym. Elementy konta: - nazwa konta (dostosowana do istoty ujmowanych na nim składników lub zjawisk gospodarczych np. środki trwałe, kasa mater...

Księgowanie - przykłady

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1848

Czeki obce bez pokrycia w-n: inne rozrachunki ma: inne sr pieniezne Dodatnia roznica miedzy cena rzeczywista a ewidencyjna wn: odchylenia od cen ewidencyjnych materialow ma: rozliczenie zakupu Dodatnie roznice kursowe dot sr pienieznych w walutach obcych w-n: rach. Bankowe ma: przychody finansowe...

Podstawowe funkcje NBP

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

Pełni on cztery podstawowe funkcje, jako : 1.Bank centralny w systemie gospodarki narodowej - Bank centralny realizuje w gospodarce narodowej szereg istotnych zadań związanych z obiegiem pieniężnym i zaopatrzeniem gospodarki w kredyt. Jest przede wszystkim odpowiedzialny za dopływ do gospodarki pie...