Konto - jego elementy i rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konto - jego elementy i rodzaje - strona 1

Fragment notatki:

Konto jego elementy i rodzaje. konto - służy do bieżącego ujmowania operacji gospodarczych w wyrażeniu pieniężnym. zbiór liczb o określonym sensie ekonomicznym.
Elementy konta: - nazwa konta (dostosowana do istoty ujmowanych na nim składników lub zjawisk gospodarczych np. środki trwałe, kasa materiały, każde konto opatrzone jest symbolem cyfrowym ułatwiającym jego identyfikację, symbol konta wynika z planu kont)
- strony konta (przeciwne: strona lewa „winien (Wn)” lub „Debet (Dt)” i strona prawa „Ma” lub „credit (Ct)”)
Założenie konta polega na wpisaniu jego nazwy i symbolu nadanego mu w planie kont. Otwarcie konta następuje przez: -wpisanie stanu początkowego (salda początkowego) z bilansu otwarcia lub
- zaksięgowanie pierwszej operacji dotyczącej danego konta, jeżeli nie występowało ono w bilansie otwarcia. operacje gospodarcze zaksięgowane po stronie winien noszą nazwę „obrotów debetowych” a po stronie Ma „obrotów kredytowych”. Każdy zapis księgowy składa się z elementów: - informacyjnych - nazwa konta, strona konta, kwota operacji gospodarczych
- identyfikacyjnych - treści operacji, podstawa zapisu (dowody księgowe), data operacji, numer. Księgowanie operacji gospodarczych nie może spowodować naruszenia równowagi bilansowej, dlatego stosuje się zasadę podwójnego zapisu, zgodnie z którą operacja musi być ujęta: - na co najmniej dwóch kontach - podwójny zapis
- na jednym koncie na obu stronach - dwustronny zapis
- w identycznej wysokości na obu kontach - jednakowy zapis. na koniec roku obrotowego następuje zamknięcie konta: - podsumowanie obu stron konta
- ustalenie różnicy między nimi
- różnicę zapisuję się po stronie o mniejszej sumie
- zrównoważone obroty podkreśla się dwukrotnie ustalona w trakcie zamknięcia konta różnica między obrotami wyraża stan konta na koniec okresu i nosi nazwę salda końcowego i może ono być: - debetowe (suma większa po stronie winien)
- kredytowe ( suma większa po stronie Ma)
- zerowe ( sumy równe po obu stronach)
Rodzaje kont: - folio (dwustronne)
- pagina (jednostronne)
- konta bilansowe: aktywne, pasywne, aktywno - pasywne
- konta wynikowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz