Konta bilansowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konta bilansowe - strona 1 Konta bilansowe - strona 2 Konta bilansowe - strona 3

Fragment notatki:

Konta bilansowe - tworzą zasadniczą grupę kont stosowanych w rachunkowości salda tych kont umieszcza się w bilansie dzielą się na konta:
Aktywne , które występują wyłącznie w aktywach bilansu
Pasywne, które występują wyłącznie w pasywach bilansu
Aktywno - pasywne, które mogą występować zarówno w aktywach, jak i pasywach bilansu (nawet jednocześnie po obu stronach, jeżeli występują dwa salda).
Konta wynikowe - służą do ewidencji operacji związanych z kategoriami kosztów/ strat nadzwyczajnych przychodów/zysków nadzwyczajnych oraz wyniku finansowego. Konta wynikowe nie wykazują salda początkowego ani końcowego (oprócz wyniku finansowego, który jest również bilansowy) mają charakter syntetyczny i obowiązuje na nich zasada podwójnego zapisu.
KONTA KOSZTÓW MAJA CHARAKTER AKTYWNY LECZ NIE SĄ AKTYWAMI
KONTA PRZYCHODÓW MAJĄ CHARAKTER PASYWNY LECZ NIE SĄ PASYWAMI
Konta pozabilansowe - służą do ewidencji składników nie będących naszą własnością np. zapasy obce, środki trwałe dzierżawione, depozyty, środki trwałe w likwidacji itp. Zapis na kontach ma charakter pojedynczy. Konta korygujące - służą do ewidencji informacji wydzielonych z konta zasadniczego, istnieją tylko w obecności kont zasadniczych, maja charakter niebilansowy np. umorzenie środków trwałych, odchylenia od cen itp. (mają charakter syntetyczny)
Konta analityczne - służą do ewidencji szczegółowej składników stopień rozwinięcia analityki zależy od potrzeb informacyjnych użytkownika, zapis na kontach ma charakter powtórzony, przyjmuje się zasadę księgowania od syntetyki do najgłębszej analityki a zamykanie kont od najgłębszej analityki do syntetyki suma sald kont analitycznych daje saldo konta syntetycznego. (Konta analityczne mają charakter nie bilansowy). Przy zastosowaniu analityki jednorodnej suma sald kont analitycznych daje saldo konta syntetycznego, natomiast w przypadku kont nie jednorodnych sumy sald poszczególnych typów kont dają nam salda konta aktywno - pasywnego.
Konta rozliczeniowe - służą do ewidencji operacji rozciągniętych w czasie, mogą być bilansowe lub niebilansowe, np. rozliczenie zakupu, rozliczenie kosztów rodzajowych, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczenie wyniku finansowego.(dla potrzeb identyfikacji informacji często na kontach rozliczeniowych wprowadza się zapis analityczny.)
Zestawienie obrotów i sald, jest to uporządkowany wykaz kont wraz z ich stanami początkowymi, obrotami oraz stanami końcowymi.
Zestawienie zawiera wykaz wszystkich kont syntetycznych, a w szczególności:
Nazwę i symbol konta
Saldo początkowe
obroty debetowe i kredytowe
saldo końcowe.
Zestawienie obrotów i sald(ZOiS) jest urządzeniem kontrolno informacyjnym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz