Klasyfikacja materiałów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja materiałów - strona 1

Fragment notatki:

Klasyfikacja materiałów: a)wg celu zużycia -materiały podstawowe- przekazują produktom swoją istotę, mogą stanowić część składową wyrobu lub ulegać przetworzeniu (np. surowce, półfabrykaty obcej produkcji) -materiały pomocnicze -nadają produkowanym wyrobom pewne właściwości lub przyspieszają i ułatwiają proces produkcyjny, mogą być zużyte do konserwacji, utrzymania czystości lub pakowania -paliwo i smary- służy celom technologicznym, energetycznym i gospodarczym -części zapasowe maszyn i urządzeń -są zużywane w trakcie remontów majątku trwałego, przeznaczone na wymianę zużytych części -opakowania -używane jednorazowo materiały do ochrony wysyłanych do nabywców wyrobów -odpadki -powstają przy rozkroju materiałów podstawowych lub są to materiały niepełnowartościowe, resztki, powstające w trakcie produkcji lub magazynowania b)wg stopnia przydatności -zapasy prawidłowe (bieżące, sezonowe, rezerwowe)- zapewniają niezakłóconą działalność firmy -zapasy nieprawidłowe- nadmierne, zbędne, niepełnowartościowe c)wg rodzaju - dobra rzeczowe- pochodzenie z określonej gałęzi gosp
- przedmiot- określona branża i podbranża d)wg miejsca przechowywania - magazyny własne
- magazyny obce
- przekazane do zużycia, ale nie zużyte, np. benzyna w samochodzie
Podstawą wyceny przychodów materiałów i towarów mogą być:
- rzeczywiste ceny zakupu, ceny nabycia, koszty wytworzenia
Wg kosztów wytworzenia wycenia się materiały wytworzone we własnym zakresie.
Materiały i towary mogą być ujmowane także w stałych cenach ewidencyjnych, pod warunkiem, że w księgach rachunkowych zostaną ujęte również różnice między tymi cenami, a rzeczywistymi cenami nabycia.
Wartość stanu końcowego materiałów i towarów zależy od sposobu ustalania wartości ich rozchodu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz