Ewidencja towarów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja towarów - strona 1 Ewidencja towarów - strona 2

Fragment notatki:

Ewidencja towarów zależy od zakresu działalności handlowej oraz od jej form (hurt, detal). Można ujmować oddzielnie towary w magazynach, hurtowniach i punktach sprzedaży detalicznej.
Przy wycenie zapasu towarów można stosować ceny zakupu, nabycia lub ceny ewidencyjne. W jednostkach handlowych ewidencja towarów jest dokonywana jedynie wartościowo, dlatego ceny ewidencyjne ustala się na poziomie cen sprzedaży. Takie rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie prawidłowej kontroli i zapewnia poprawną wycenę zapasów. Cena sprzedaży towaru obejmuje: -wartość towarów w cenie zakupu lub wg kosztu wytworzenia, gdy są to produkty wytworzone we własnym zakresie -marżę handlową - wliczony podatek VAT Do ewidencji towarów handlowych służy konto „Towary”, na którym ujmuje się towary znajdujące się zarówno w magazynach własnych, obcych oraz punktach sprzedaży i przerobu, jak też w przerobie.
Wszelkie przychody i rozchody towarów muszą być ujęte w księgach rachunkowych jednostki. Jako rozchód towarów traktuje się każde ich przeniesienia do innych jednostek gospodarczych.
Wartość towarów, które uległy uszkodzeniu ustala się w drodze oszacowania wg ich cen sprzedaży, a kwoty odpowiadające niezawinionemu obniżeniu wartości zapasów zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Do kosztów zalicza się skutki obniżenia wartości zapasów towarów, które ze względu na ich własności fizykochemiczne są podatne na zepsucie lub inne działanie czynników zewnętrznych. Do kosztów zalicza się także wartość zapasów towarów, które utraciły swa wartość rynkową. W takim przypadku wartość towarów zmniejsza się stopniowo, uwzględniając stopień utraty ich wartości rynkowej. Odpisów aktualizacyjnych nie dokonuje się od towarów znajdujących się w punktach sprzedaży, towarów używanych oraz przewidywanych do wieloletniej sprzedaży.
Jeżeli ewidencję prowadzi się wg cen ewidencyjnych różniących się od rzeczywistych cen nabycia, należy odrębnie ujmować i rozliczać odchylenie z tytułu marży i podatku VAT stosownie do rozchodu towarów. Sposób rozliczania odbywa się tak, jak na koncie „Materiały” z uwzględnieniem, że w obliczeniu W o stosuje się konto „Towary”, a w obliczeniu O, wartość towarów sprzedanych.
Ewidencja obrotu towarowego w jednostkach handlu detalicznego prowadzona jest w rejestrze dostaw towarów i artykułów spożywczych, w którym ujmowane są zakupy na podstawie faktur VAT, a także przesunięcia z własnych magazynów do sklepów. Jednostki handlu detalicznego i gastronomii, świadczące usługi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, muszą ewidencjonować utargi i kwoty podatku. Duże jednostki o znacznych obrotach wykorzystują do tego kasy fiskalne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz