Istota i rodzaje kalkulacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i rodzaje kalkulacji - strona 1

Fragment notatki:

Istota i rodzaje kalkulacji Kalkulacja - polega na obliczeniu ogólnej sumy oraz poszczególnych pozycji kosztów przypadających na podmiot kalkulacji. Może nim być jednostka wyrobu, usługi, towaru, zlecenie produkcyjne itp. Istotą kalkulacji jest więc ustalenie wysokości kosztu jednostkowego z wykazaniem jej struktury.
w zależności od czasu sporządzania kalkulacji rozróżnia się kalkulację:
wstępna (planowa) - sporządzana przed rozpoczęciem określonej produkcji itd. Powiększona o niektóre podatki, opłaty i zysk, stanowi jednocześnie kalkulację ofertową.
wynikowa (kosztu rzeczywistego, końcowa) - sporządzana po rozliczeniu kosztów danego miesiąca. Przedstawia rzeczywistą wysokość i strukturę kosztów przedmiotu kalkulacji za dany okres. Porównanie tych dwóch kosztów umożliwia obliczenie różnic między kosztami przewidywanymi i kosztami faktycznymi.
Przedmioty kalkulacji są zwykle wyrażone w jednostkach naturalnych (sztuki, metry itd.), a wyjątkowo są przeliczane za pomocą jednostek umownych.
Koszt jednostkowy oblicza się głównie wykorzystując podział na koszty bezpośrednie i pośrednie. W jednostkach wytwórczych typowy (uproszczony) układ kalkulacyjny, stanowiący specyfikację głównych pozycji składających się na koszt własny sprzedanych produktów jest następujący:
płace bezpośrednie
materiały bezpośrednie
inne koszty bezpośrednie
razem koszty bezpośrednie
narzut kosztów wydziałowych
techniczny koszt wytworzenia
koszty ogólnego zarządu
koszty sprzedaży
koszt sprzedanych produktów
Układ te odpowiednio do potrzeb można rozbudować lub uprościć.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz