Rachunek kosztów standardowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

WYKŁAD 4 26.10.2010
RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH
RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH (normatywnych) jest to metoda rachunku kosztów, w której produktom (obiektom kalkulacyjnym) przypisuje się przewidywane, wzorcowe koszty bezpośrednie oraz kwotę kosztów wydziałowych, również ustaloną na poziomie wzorcowym.
Norma prod A. co to jest?
Maszyna może działać max na 100% ale jest bariera popytu.
Zapasy wyceniamy po jkc
Koszt rzeczywisty  odchylenie  koszt normatywny
ODCHYLENIE = koszt rzeczywisty - koszty standardowe (normatywne) ODCHYLENIE = koszt standardowy - koszt rzeczywisty
Odch=140-100=+40 (niekorzystne, bo rzeczywiście ponieśliśmy większe koszty)
Odch=100-140=-40
+40 - odchylenie globalne
+60 - koszty materiałów -20 koszty wynagrodzeń
+50 - mat X +10 - mat Y
+45 - dostawca B +5 - dostawca A
Tolerancja +/- 5% - nie wychwytujemy takiego odchylenia.
Istotą rachunku kosztów standardowych jest:
Ustalanie kosztów standardowych przed podjęciem działalności
Aktualizowanie tych kosztów w miarę zmian warunków działania
Porównywanie kosztów rzeczywistych z kosztami wzorcowymi i ustalanie odchyleń
Analiza i interpretacja odchyleń.
Koszt rzeczywisty - w tym rachunku - dzieli się na dwie części:
Wielkość zgodną ze standardem
Odchylenie od standardu
Krz - koszty rzeczywiste
Ks - koszty standardowe
O -odchylenie kosztów rzeczywistych od kosztów standardowych
Standard można zdefiniować jako bazę normatywną dla pomiaru i oceny wykonania. Standard jest to precyzyjna miara tego, co powinno mieć miejsce, jeśli wykonanie będzie wydajne.
Przez koszt standardowy rozumie się poziom kosztów wyznaczony jako prawidłowy i konieczny dla realizacji określonego celu w specyficznych warunkach. Inaczej można powiedzieć, że jest to koszt projektowany, wykorzystywany jako baza odniesienia dla kosztów rzeczywiście poniesionych. Jest to koszt docelowy, który powinien być osiągnięty.
Koszt standardowy można ustalać dla:
Danej czynności, operacji, procesu
Określonego elementu produktu, liczby produktów itp.
Zadania rachunku kosztów standardowych
Stanowi dla zarządu jednostki gospodarczej narzędzie pomiaru w celu oceny wykonania
Dostarcza informacji dotyczących głównie tych aspektów działalności, które nie przebiegają zgodnie z planem
Stanowi istotne źródło informacji w planowaniu zarządczym i podejmowaniu decyzji.


(…)

… KALKULACYJNY KOSZTÓW
Wprowadzenie do kalkulacji
Jednostką kalkulacyjną kosztów jest liczba jednostek miary produktu stanowiącego obiekt kalkulacyjny, w odniesieniu do której ustalany jest jednostkowy koszt wytworzenia produktu.
Miano jednostki kalkulacyjnej odzwierciedla jej charakterystykę rodzajową, wraz z ewentualnym określeniem wielokrotności właściwej podstawowej jednostki miary. W rachunku kalkulacyjnym powinny być stosowane takie jednostki kalkulacyjne kosztów, które są najbardziej adekwatnymi jednostkami miary wytwarzanej produkcji.
Kalkulacja to rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk. Liczymy ile nas coś kosztuje. Jest to rachunek wartościowy, ale jakość też jest istotna.
W zależności od typu produkcji oraz obowiązujących jednostek jej miary i sprzedaży wyróżnia się dwa rodzaje jednostek…
… opracowane są przy założeniu gospodarności w działaniu, ale jednocześnie ich osiągalności w przeciętnych warunkach. Uwzględnia się w nich normalne przerwy w pracy, awarie urządzeń, straty technologiczne itp. Oczywiście w rozsądnych granicach.
Poza przedstawioną klasyfikacją można mówić o standardach:
Stałych - w długim okresie czasu się nie zmieniają.
Bieżących - stopniowo aktualizowane
RACHUNEK…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz