Rachunek kosztów standardowych - standardy materiałów bezpośrednich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów standardowych - standardy materiałów bezpośrednich - strona 1 Rachunek kosztów standardowych - standardy materiałów bezpośrednich - strona 2 Rachunek kosztów standardowych - standardy materiałów bezpośrednich - strona 3

Fragment notatki:

Rachunek kosztów standardowych.
Rachunek kosztów standardowych — jest systemem rachunku kosztów polegającym na planowaniu wzorcowych (standardowych) kosztów produktów przed rozpoczęciem produkcji na podstawie racjonalnie uzasadnionych norm zużycia zasobów i postulowanych cen ich nabycia, oraz na określeniu odchyleń między kosztami standardowymi, a kosztami rzeczywiście poniesionymi.
Koszt standardowy.
Koszty są finansowym wyrazem celowego zużycia zasobów w ramach działalności przedsiębiorstwa. Aby możliwe było ustalenie kosztu standardowego konieczne jest wyrażenie danego kosztu w postaci następującego iloczynu:
koszt = zużycie zasobu x cena jednostkowa zasobu
zużycie zasobu / standard ilościowy
cena jednostkowa zasobu / standard cenowy
Koszt standardowy jest to postulowany koszt wytworzenia jednostki produkcji w danych warunkach operacyjnych. Jest on zatem sumą kosztów wynikających z racjonalnego zużycia zasobów o określonych parametrach jakościowych koniecznych do wytworzenia produktu w założonych warunkach operacyjnych.
Warunki operacyjne wynikają z wymagań jakościowych dotyczących produktu i samego procesu produkcji. Ze stosowanej technologii kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, fizycznych właściwości zasobów i tym podobnych okoliczności.
Funkcje i zadania rachunku kosztów standardowych wynikają z następującego cyklu działania:
1) kalkulacja- ustalenie priori standardowych kosztów produkcji na podstawie norm technologicznych zużycia zasobów i postulowanego poziomu kosztów dla określonych warunków techniczno- organizacyjnych działalności;
2) analiza- porównanie kosztów standardowych z rzeczywistymi w celu określenia wartości i kierunku odchylenia;
3) kontrola- wyjaśnienie przyczyn powstania odchyleń oraz ocena efektywności działania na podstawie odchyleń od normy;
4) weryfikacja- rewizja standardów w celu aktualizacji norm oraz wytyczenia celów kosztowych możliwych do realizacji a zarazem mobilizujących do poprawy efektywności działania;
Standardy czyli normatywne wzorce określane są dla obydwu elementów kalkulacji kosztów:
Standard ilościowy - dla fizycznej ilości zasobu o określonych parametrach jakościowych, racjonalnie niezbędnej do wytworzenia jednostki produkcji w założonych warunkach operacyjnych.
Standard cenowy - dla postulowanej jednostkowej ceny nabycia zasobu o określonych cenach jakościowych z uwzględnieniem kosztów zakupu np. transportu, załadunku oraz możliwych do uzyskania opustów.
Wiele przedsiębiorstw oprócz obu wymienionych standardów kosztowych ustala również standardy jakościowe zasobów wykorzystywanych w produkcji.


(…)

… oraz niepełne wykorzystanie mocy produkcyjnych.
!!! Zgodnie z ustawą o rachunkowości do technicznego kosztu wytworzenia wyrobów zaliczać można jedynie tę część kosztów pośrednich produkcji, która wynika z normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych !!!
Do kosztów produktów nie zalicza się natomiast kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych oraz ponadnormatywnych strat…
… przetworzeniu w trakcie którego powstają straty w postaci bezużytecznych braków lub zaniku części substancji, muszą uwzględniać odpowiednie wielkości strat technologicznych.
Standardy robocizny bezpośredniej.
Standard kosztów robocizny bezpośredniej jest najczęściej wyrażony iloczynem czasu pracy niezbędnego do wytworzenia jednostki produkcji oraz godzinowej stawki płac. Normy czasu pracy dla jednostek poszczególnych produktów są określane przez technologów z uwzględnieniem warunków techniczno - organizacyjnych produkcji, kwalifikacji pracowników i ewentualnie postanowień zbiorowych układów pracy.
Najczęściej stosowane metody ustalania norm czasu pracy to:
bezpośrednie obserwacje czasu pracy niezbędnego do wykonania operacji technologicznych składających się na proces wytworzenia jednostki produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz