Ujawnianie i rozliczanie odchyleń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ujawnianie i rozliczanie odchyleń - strona 1 Ujawnianie i rozliczanie odchyleń - strona 2 Ujawnianie i rozliczanie odchyleń - strona 3

Fragment notatki:

Ujawnianie i rozliczanie odchyleń.
Szczegółowość kalkulacji odchyleń zależy od przyjętych w przedsiębiorstwie metod rejestracji zużycia zasobów i zasad ewidencji kosztów. Wyróżnia się dwa podstawowe warianty ujawniania odchyleń.
1. Wariant dyspozycyjny, w którym dokumentowaniu podlega każde odchylenie. Zatem każdy element kosztu rzeczywistego można wyrazić następująco:
koszt rzeczywisty = koszt standardowy +/- odchylenie
2. Wariant rozliczeniowy, w którym odchylenie ustalone jest dopiero po uzyskaniu informacji o kosztach rzeczywistych.
odchylenie = koszt rzeczywisty - koszt standardowy
Stosowane rozwiązania w zakresie ujawniania odchyleń można uszeregować następująco (wg malejącej szczegółowości):
1. Bieżące ujawnianie odchyleń cząstkowych.
Dotyczy zwykle kontroli odchyleń zużycia prowadzonej w trakcie miesiąca np. codziennie lub co tydzień, zaraz po faktycznym powstaniu odchyleń, zanim zostaną objęte ewidencją księgową. Odpowiedniemu dokumentowaniu podlega każde odchylenie. 2. Okresowe ujawnianie odchyleń cząstkowych.
Kalkulacja odchyleń zużycia i cenowych na podstawie ewidencji księgowej w okresach miesięcznych lub dłuższych.
Odchylenia są ustalane najczęściej dopiero po uzyskaniu informacji o koszcie rzeczywistym.
3. Okresowe ujawnianie zagregowanych odchyleń.
Np. tylko odchyleń łącznych albo syntetycznych odchyleń dla poszczególnych grup asortymentowych lub wydziałów produkcyjnych.
4. Ujawnianie wyłącznie ogólnej wartości odchylenia kosztów produkcji. W przedsiębiorstwie może funkcjonować kilka rozwiązań ujawniania odchyleń o różnym stopniu szczegółowości. W celu ujawnienia odchyleń cząstkowych przedsiębiorstwo musi prowadzić szczegółową ewidencję rzeczywistego zużycia i rzeczywistych cen poszczególnych elementów podlegających standaryzacji. W praktyce takie rozwiązanie występuje tylko w przypadku niektórych kosztów, najczęściej bezpośrednich. Odchylenia pozostałych kosztów są zwykle kalkulowane na pewnym poziomie uogólnienia, co pozwala na ograniczenie nadmiernego rozbudowania ewidencji analitycznej kosztów. Szczegółowa analiza odchyleń jest pożądana dla celów kontroli operacyjnej, ponieważ umożliwia szybkie ujawnienie nieprawidłowości i podjęcie działań korekcyjnych.
W praktyce pomiar kosztów rzeczywistych bywa dokonywany na innym poziomie szczegółowości niż normowanie kosztów. Kalkulacja kosztu standardowego często obejmuje więcej elementów i charakteryzuje się większym stopniem szczegółowości niż ewidencja księgowa kosztów rzeczywistych. Np. koszty standardowe, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, mogą zostać dokładnie określone na podstawie analiz technicznych dla każdej pojedynczej operacji technologicznej.

(…)

… ewidencji analitycznej odchyleń.
2. Rozliczanie odchyleń na poszczególne produkty w relacji do kosztów standardowych - każda pozycja zapasów produktów jest korygowana o rozliczone na nią przeciętne odchylenia. 3. Globalne ustalenie odchyleń przypadających na poszczególne pozycje sprawozdania finansowego, tj. zapasy wyrobów gotowych, produkcji w toku oraz koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych - odchylenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz