Rachunek kosztów - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów - wykład 2 - strona 1 Rachunek kosztów - wykład 2 - strona 2 Rachunek kosztów - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Rachunek kosztów
Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych
Mechanizm zmiany kosztu jednostkowego w rozwiązaniach opartych o rachunek kosztów rzeczywistych
W rachunku kosztów rzeczywistych z okresu na okres obserwowane są wysokie zmiany w koszcie jednostkowym
Kalkulacja kosztu jednostkowego w rachunku kosztów rzeczywistych
Wahania w koszcie jednostkowym wynikają ze zmian w poziomie kosztów i w wielkości produkcji
Jak uniknąć nieuzasadnionych wahań w jednostkowym koszcie nośnika kosztów?
Koszt wytworzenia produktu =
Planowane koszty wytworzenia
Planowane rozmiary działalności
W celu uniknięcia wahań w jednostkowym koszcie wytworzenia koszty oraz wielkość produkcji należy ustalać w oparciu o wielkości planowane
Teoretyczne zdolności produkcyjne
Maksymalny poziom zakładający osiągnięcie 100 proc. wydajności wykorzystywanych zasobów (brak „wąskich gardeł”, przerw i usterek)
Praktyczne zdolności produkcyjne
Maksymalny, możliwy do osiągnięcia w praktyce poziom, przy którym wydajność
jest poniżej 100% teoretycznych zdolności z powodu takich zdarzeń jak: planowane i nieplanowane przestoje, różna wydajność poszczególnych urządzeń.
Normalne zdolności produkcyjnych
Przeciętny poziom działalności, osiągany w typowych warunkach na przestrzeni
ostatnich okresów oraz oczekiwany w następnych okresach. Zakłada zarówno
ograniczenia zewnętrznego popytu jak praktycznych zdolności produkcyjnych.
W jaki sposób ustalać planowane koszty?
Przykłady kosztów, które należy planować w dłuższym okresie:
• Remonty
• Premie, nagrody incydentalne
• Urlopy, nagrody okresowe, np. jubileuszowe
• Zakupy okresowe odnoszone w koszty, np. narzędzia, materiały biurowe
Rachunek kosztów normalnych
Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty bezpośrednie oraz uzasadnioną
część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu
Przykład
1. Przedsiębiorstwo produkcyjne zajmuje się produkcją wyrobów A, B i C. Koszty bezpośrednie produkcji obejmują: materiały i płace bezpośrednie.
2. Na koszty pośrednie produkcji składają się:
- koszty zmienne (energia elektryczna, materiały pomocnicze),
- koszty stałe (amortyzacja, wynagrodzenia z narzutami, podatki i opłaty).
3. Dla obecnego poziomu produkcji koszty pośrednie wynoszą miesięcznie:
- zmienne: 150.000 zł
- stałe: 420.000 zł
4. Do obliczenia pełnego kosztu wytworzenia przedsiębiorstwo stosuje kalkulację
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz