Rachunek Kosztów Dla Inżynierów

note /search

Ćwiczenia - rachunek kosztów dla inżynierów

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 5089

Zajęcie odbywają się na Politechnice Świętokrzyskiej a prowadzi je prof. dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek. Notatka zawiera 22 strony. Notatka składa się z treści zadań oraz ich rozwiązań. ...W okresie sprawozdawczym wyprodukowano i sprzedano 96 000 sztuk pro­duktów, cena sprzedaży 17 zł za sztu...

Teoria kosztów

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2674

Teoria kosztów Funkcja kosztów - relacja między kosztami i odpowiednią wielkością produkcji, cp. TC = f(TP) lub TC = f(Q) , gdzie TC (Total Cost) - koszty całkowite TP (Total Product) - produkcja całkowita Analiza krótkookres owa - technologia stosowana przez producenta nie zmienia się, a na wiel...

Analiza sprawozdań miesięcznych - sektor usług finansowych

 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2443

Ogólnie notatka zawiera opis kilku spółek z sektora usług finansowych i ocenę ich raportów miesięcznych. Analiza jakości sprawozdań miesięcznych - sektora usług finansowych Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w

Rachunek kosztów dla inzynierów-spisane wykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 4480

zagadnienia takie jak: koszty własne podmiotów gospodarczych, koszty produkcji, koszty własne, koszty transferowe, klasyfikacja kosztów własnych, podział kosztów wg typów działalności w podmiocie gospodarczym, amortyzacja, środek trwały, kalkulacyjny układ kosztów, koszty bezpośrednie, koszty pośre...

Rachunek kosztów dla inzynierów-przykładowe pytania oraz zadania na eg...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 12873

Pytania często pojawiały się na egzaminie z rachunku kosztów dla inżynierów. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je prof. dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek. Notatka porusza zagadnienia takie jak: rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, wariant porównawczy ust...

Projekt procesu zamrażania wiśni

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Projekt z przedmiotu: Rachunek kosztów dla inżynierów Temat projektu: Projekt procesu zamra...

Projekt procesu zamrażania wiśni - Rachunek kosztów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Projekt z przedmiotu: Rachunek kosztów dla inżynierów Temat projektu: Projekt procesu zamraża...

Rachunek kosztów dla inżynierów wykłady1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 875
Wyświetleń: 4522

Polecana literatura o o o Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa, 1997 Gabrusiewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa, 2002 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, pod redakcją I. Sobańskiej, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa, 2006 1

Rachunek kosztów dla inżynierów wykłady 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4802

KOSZTY PRODUKCYJNE I NIEPRODUKCYJNE 1 KOSZTY AKTYWOWANE I WYGASŁE 2 1 Dokonując wyboru rachunku kosztów należy wziąć pod uwagę przede wszystkim specyfikę działalności i organizację wewnętrzną danej jednostki oraz konkretne zapotrzebowanie na kontrolę i analizę kosztów. Spośród kilku możliwości ...

Rachunek kosztów wykłady - Cele decyzyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6048

Ma objętość 8 stron, z czego na każdej stronie znajdują się 4 slajdy. Całość zapisana w formacie pdf. Notatka zawiera klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych oraz kryteria klasyfikacyjne i ewidencyjne kosztów. Aby osiągnąć cel należy je tak rozbudować, aby stały się podstawą do podejmowania decy...