Rachunek Kosztów Dla Inżynierów - strona 2

note /search

Koszty i pojęcia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1148

Z ekonomicznego punktu widzenia kosztem jest wyrażone w pieniądzu celowe zużycie różnych czynników produkcji związane z normalną działalnością przedsiębiorstwa. Koszty charakteryzują się cechami: Są wyrażone w pieniądzu; Zostały poniesione w określonym celu; Wyrażają zużycie czynników produkcji; ...

Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1372

RACH KOSZTÓW CIĄGŁEGO DOSKONALENIA Kaizen jest kluczem do zrozumienia sukcesu rynkowego. Bezpośrednie tłumaczenie oznacza „ciągłe doskonalenie”. Słowo kaizen nie oznacza jakiejś wyodrębnionej oraz jednorodnej pod względem metody zarządzania ISTOTA KA...

Rozliczenie kosztów w czasie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

ROZLICZENIE KOSZTÓW W CZASIE Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług. PRZEDMIOT: koszty prowadzenia danej działalności gospodarczej PODMIOT: jednostka gospodarcza prowadzącą daną dz...

Koszty - definicja i klasyfikacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1792

KOSZT - jest wyrażone w pieniądzu celowe zużycie różnych czynników produkcji związane z normalną działalnością przedsiębiorstwa. Koszty charakteryzują się cechami: -Są wyrażone w pieniądzu; -Zostały poniesione w określonym celu; -Wyrażają zużycie czynników produkcji; -Są związane z normalną dział...

Analiza kosztów w układzie rodzajowym

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4151

Koszt jest to wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (podatki, składki ZUS) związane z prowadzeniem normalnej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce czasu. Można równ...

Rachunek kosztów dla inżynierów-wykład 1

 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1421

WYKŁAD 1 05.10.2010 KOSZT - nakład pracy uprzedmiotowionej i żywej (maszyn i ludzi) wyrażony w pieniądzu. NAKŁAD - odzwierciedla zużywanie się danego czynnika wytwórczego w mierniku naturalnym (tona, kilogram, sztuka, metr); zużywanie się czegoś w ujęciu ilościowym. Różnica między kosztem a nakła...

Kryterium podziału kosztów-wykład 2

 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1260

WYKŁAD 2 12.10.2010 II Kryterium podziału kosztów: Koszty bezpośrednie - koszt, że jak powstaje to jestem w stanie od razu go przyporządkować do konkretnego wyrobu, usługi itp. Koszty pośrednie - gdy powstaje, nie jestem w stanie je...

Rachunek kosztów dla inżynierów-wykład 3

 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1365

WYKŁAD 3 19.10.2010 Do najważniejszych czynników powodujących wzrost kosztów pośrednich należą: Zastępowanie pracy żywej pracą maszyn Zmiana kosztów płac z proporcjonalnie zmiennych na koszty stałe Wzrost złożoności prac fazy przedprodukcyjnej Wzrost kosztów fazy poprodukcyjnej, w tym głównie ...

Rachunek kosztów standardowych

 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1855

WYKŁAD 4 26.10.2010 RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH (normatywnych) jest to metoda rachunku kosztów, w której produktom (obiektom kalkulacyjnym) przypisuje się przewidywane, wzorcowe koszty bezpośrednie o...

Wprowadzenie do kalkulacji

 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3178

WYKŁAD 5 09.11.2010 Cd. Wprowadzenie do kalkulacji KALKULACJA WYNIKOWA (SPRAWOZDAWCZA) jest kalkulacją rzeczywistego kosztu wytwarzania produktu. Kalkulacja wynikowa jest sporządzana po zakończeniu procesu produkcyjnego. Kalkulacja sprawozdawcza odzwierciedla rzeczywiście poniesione koszty oraz ...