Rachunek Kosztów Dla Inżynierów - strona 2

Koszty i pojęcia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Z ekonomicznego punktu widzenia kosztem jest wyrażone w pieniądzu celowe zużycie różnych czynników produkcji związane z normalną działalnością przedsiębiorstwa. Koszty charakteryzują się cechami: Są wyrażone w pieniądzu; Zostały poniesione w określonym celu; Wyrażają zużycie czynników produkcji; ...

Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

RACH KOSZTÓW CIĄGŁEGO DOSKONALENIA Kaizen jest kluczem do zrozumienia sukcesu rynkowego. Bezpośrednie tłumaczenie oznacza „ciągłe doskonalenie”. Słowo kaizen nie oznacza jakiejś wyodrębnionej oraz jednorodnej pod względem metody zarządzania ISTOTA KA...

Rozliczenie kosztów w czasie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

ROZLICZENIE KOSZTÓW W CZASIE Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług. PRZEDMIOT: koszty prowadzenia danej działalności gospodarczej PODMIOT: jednostka gospodarcza prowadzącą daną dz...

Koszty - definicja i klasyfikacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Janusz Soboń
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1512

KOSZT - jest wyrażone w pieniądzu celowe zużycie różnych czynników produkcji związane z normalną działalnością przedsiębiorstwa. Koszty charakteryzują się cechami: -Są wyrażone w pieniądzu; -Zostały poniesione w określonym celu; -Wyrażają zużycie czynników produkcji; -Są związane z normalną dział...

Analiza kosztów w układzie rodzajowym

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Janusz Soboń
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3829

Koszt jest to wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (podatki, składki ZUS) związane z prowadzeniem normalnej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce czasu. Można równ...

Rachunek kosztów dla inżynierów-wykład 1

 • dr hab. inż. Mirosław Wasilewski
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1274

WYKŁAD 1 05.10.2010 KOSZT - nakład pracy uprzedmiotowionej i żywej (maszyn i ludzi) wyrażony w pieniądzu. NAKŁAD - odzwierciedla zużywanie się danego czynnika wytwórczego w mierniku naturalnym (tona, kilogram, sztuka, metr); zużywanie się czegoś w ujęciu ilościowym. Różnica między kosztem a nakła...

Kryterium podziału kosztów-wykład 2

 • dr hab. inż. Mirosław Wasilewski
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1043

WYKŁAD 2 12.10.2010 II Kryterium podziału kosztów: Koszty bezpośrednie - koszt, że jak powstaje to jestem w stanie od razu go przyporządkować do konkretnego wyrobu, usługi itp. Koszty pośrednie - gdy powstaje, nie jestem w stanie je...

Rachunek kosztów dla inżynierów-wykład 3

 • dr hab. inż. Mirosław Wasilewski
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1190

WYKŁAD 3 19.10.2010 Do najważniejszych czynników powodujących wzrost kosztów pośrednich należą: Zastępowanie pracy żywej pracą maszyn Zmiana kosztów płac z proporcjonalnie zmiennych na koszty stałe Wzrost złożoności prac fazy przedprodukcyjnej Wzrost kosztów fazy poprodukcyjnej, w tym głównie ...

Rachunek kosztów standardowych

 • dr hab. inż. Mirosław Wasilewski
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1344

WYKŁAD 4 26.10.2010 RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH (normatywnych) jest to metoda rachunku kosztów, w której produktom (obiektom kalkulacyjnym) przypisuje się przewidywane, wzorcowe koszty bezpośrednie o...

Wprowadzenie do kalkulacji

 • dr hab. inż. Mirosław Wasilewski
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2856

WYKŁAD 5 09.11.2010 Cd. Wprowadzenie do kalkulacji KALKULACJA WYNIKOWA (SPRAWOZDAWCZA) jest kalkulacją rzeczywistego kosztu wytwarzania produktu. Kalkulacja wynikowa jest sporządzana po zakończeniu procesu produkcyjnego. Kalkulacja sprawozdawcza odzwierciedla rzeczywiście poniesione koszty oraz ...