Rachunek kosztów dla inżynierów-wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów dla inżynierów-wykład 1 - strona 1 Rachunek kosztów dla inżynierów-wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 1 05.10.2010
KOSZT - nakład pracy uprzedmiotowionej i żywej (maszyn i ludzi) wyrażony w pieniądzu. NAKŁAD - odzwierciedla zużywanie się danego czynnika wytwórczego w mierniku naturalnym (tona, kilogram, sztuka, metr); zużywanie się czegoś w ujęciu ilościowym.
Różnica między kosztem a nakładem. Każdy nakład wcześniej lub później staje się kosztem, ale nie każdy koszt jest nakładem. Z reguły koszty są większe niż nakłady
Podatek akcyzowy, leśny, rolny - są kosztem niebędącym nakładem, bo nie ma ilościowej miary.
Koszty mogą być równe nakładom. Koszty rzadko mogą być mniejsze od nakładów.
WYPŁATA - wypłaty są w rachunku przepływów pieniężnych.
Zasada memoriałowa - podstawą księgowania jest dokument, czyli księgujemy wszystkie przychody (koszty) nawet, jeśli nie wiążą się z rzeczywistym przepływem środków pieniężnych. Zasada kasowa - do przychodów (kosztów) danego okresu obrachunkowego zaliczamy tylko te, które wiążą się z rzeczywistą wpłatą (wypłatą) środków pieniężnych.
KOSZTY są w rachunku zysków i strat.
Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym to układ rodzajowy kosztów - kalkulacja tu jest utrudniona. Dlatego do celów kalkulacyjnych jest wariant kalkulacyjny - układ kosztów kalkulacyjnych. Grupuje koszty przyporządkowując do określonego rodzaju działalności.
KOSZT A WYPŁATA w ujęciu sprawozdawczości finansowej:
Wrzesień
Październik
FV 28.09.2010
1000 zł + 22% (14 dni)
K=1220 zł, W=0zł
K=0zł
W=1220 zł
FV 12.10.2010 (14 dni)
K=W
OBCIĄŻENIE FINANSOWE - np. podatek dochodowy od osób prawnych (płacony od wyniku), nie jest to koszt. W prawie podatkowym kategorią wyniku jest dochód do opodatkowania
KRYTERIUM REAKCJI KOSZTÓW NA ZMIANY ROZMIARÓW PRODUKCJI
Koszt stały - nie zmienia się wraz ze zmianą rozmiaru produkcji
Koszt zmienny - zmienia się wraz ze zmianą rozmiaru produkcji
Progresywny - część kurtek szyjemy w godzinach nadliczbowych, szef wtedy płaci 50% więcej.
Degresywny - zwiększają wydajność pracy; maleje koszt jednostkowy.
JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY - im więcej produkuję, tym obciążenie jednostki dodatkowo produkowanej będzie malało (efekt skali)
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz