Rachunek kosztów - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów - wykład - strona 1 Rachunek kosztów - wykład - strona 2 Rachunek kosztów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNEK KOSZTÓW
Tematy:
System informacyjny rachunkowości:
Jego podporządkowanie systemowi zarządzania
System rachunkowości i jego otoczenie
5 etapów przetwarzania w rachunkowości
Pojęcie rachunku kosztów jako systemu przetwarzania
3) Koszty jako przedmiot rachunku:
Co to są koszty ?
Wydatki a koszty
4) Charakterystyka zasad rachunkowości ( 8 zasad umieszczone w tabeli wykorzystania ich w firmie )
Klasyfikacja kosztów ( 7 kryteriów i 22 pozycji )
Próg rentowności:
Ujęci ilościowe
Ujęcie wartościowe
Ad 1.
System informacyjny rachunkowości
System informacyjny to układ względnie odosobniony, czyli układ powiązany z otoczeniem za pomocą różnego rodzaju wejść, którego zadaniem jest realizacja zbierania, gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, i przekazywania informacji decydentom w celu podejmowania racjonalnych decyzji, jak i sprawnego zarządzania obiektami gospodarczymi. Do podstawowych komponentów systemu informacyjnego należą: zbiór nadawców informacji, zbiór stosowanych w systemie metod i środków technicznych, zbiory różnego rodzaju informacji, zbiór kanałów przepływu informacji i zbiór odbiorców informacji.
W systemie informacyjnym procesy przetwarzania danych i procesy komunikacyjne są realizowane automatycznie za pomocą rozmaitych technik komputerowych. System informacyjny zarządzania określany jest jako system automatycznego przetwarzania danych wspomagających proces zarządzania. W systemach tych wyróżnić można kilka etapów:
I - pierwszy etap to - praca ewidencyjna. W etapie tym przetwarzane są dane z zakresu najbardziej pracochłonnych dziedzin, np.: gospodarki środkami trwałymi, gospodarki materiałowej, tematyki kadr i płac, oraz, rachunku kosztów.
II - drugim etapem jest planowanie i kontrola. Etap ten dotyczy kontroli operacji finansowych, planowania krótko i długoterminowego, a także kontroli wykonywania zadań.

(…)

… nazywany jest proces ustalenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług, oraz wykonywaniu różnego rodzaju funkcji.
Przedmiotem rachunku kosztów są koszty związane z działalnością gospodarcza, wymagającą wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, jak również pracy ludzkiej.
Podmiot rachunku kosztów stanowi jednostka gospodarcza…
… w rachunku kosztów dotyczy dwojakiego rodzaju informacji. Pierwsze z nich to informacje o rzeczowym przebiegu działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem procesu produkcji. Drugie dotyczą informacji żródłowych na temat kosztów działalności odzwierciedlających zużycie zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, oraz pracy ludzkiej.
W fazie końcowej systemu przetwarzania uzyskiwane są informacje dotyczące…
… za wzorowe
Ad 3.
Koszty jako przedmiot rachunku
Koszty są kategorią ekonomiczną, oznaczająca wyrażoną w pieniądzach wartość pracy, oraz wartość zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, które związane są w celu wytworzenia wyrobów i świadczenia usług. Istotą kosztów jest wykorzystywanie określonych czynników związanych z działalnością przedsiębiorstwa, które wyrażone są w jednostkach wartościowych.
Koszt…
…, czyli zaopatrzenie, produkcję i sprzedaż.
Do kosztów nie zaliczane są wyrażone w pieniądzu zmniejszenia zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, spowodowane inną niż normalna działalnością przedsiębiorstwa. Wynika z tego, że kosztami nie są skutki finansowe o charakterze niepowtarzalnym, takie jak: zaniechanie działalności, czy sprzedaż części jednostki gospodarczej.
Ponoszenie kosztów wiąże się z uzyskiwaniem…
… kosztów wyróżnionych jednostek odniesienia, to znaczy, dotyczące wytwarzanych wyrobów, oraz świadczonych usług.
Informacje pochodzące z systemu rachunku kosztów wykorzystywane są wewnątrz systemu rachunkowości, w rachunkowości finansowej i zarządczej. Wykorzystują je użytkownicy jednostki gospodarczej spoza rachunkowości, jak również użytkownicy zewnętrzni z otoczenia przedsiębiorstwa.
Rachunek kosztów…
…, oraz wartościowej wyceny tego zużycia
dokumentowanie wszystkich operacji gospodarczych dotyczących zużycia składników majątku jednostki i pracy w związku z procesami zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży i zarządzania
ewidencja ponoszonych kosztów na kontach wchodzących w skład zakładowego planu kont w celu zgrupowania kosztów w systemie księgowym w przyjętych przekrojach ewidencyjnych
kalkulacja kosztów produktów…
…”
Warszawa 1996.
2) Nowak Edward
„Rachunek kosztów”
Wrocław 1998. - Ekspert
3) Jaruga Alicja
„Rachunek kosztów”
Warszawa 1979. - Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
4) Jaruga Alicja
„Finanse”
Warszawa 1995.
5) Sawicki Kazimierz
„Rachunek kosztów” - tomy I i II
Warszawa 1996. - Fundacja Rozwoju Rachunkowości W Polsce
___________________
Podpis własnyąa VI

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz