Rachunek kosztów dla inżynierów-wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów dla inżynierów-wykład 3 - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 3 19.10.2010
Do najważniejszych czynników powodujących wzrost kosztów pośrednich należą:
Zastępowanie pracy żywej pracą maszyn
Zmiana kosztów płac z proporcjonalnie zmiennych na koszty stałe
Wzrost złożoności prac fazy przedprodukcyjnej
Wzrost kosztów fazy poprodukcyjnej, w tym głównie sprzedaży.
PRZEPŁYW INFORMACJI O KOSZTACH W RACHUNKU KOSZTÓW PEŁNYCH
USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO W RACHUNKU KOSZTÓW PEŁNYCH
Przychody ze sprzedaży
-
Koszt (pełny) wytworzenia sprzedanych produktów
-
Koszty okresu
=
Wynik na sprzedaży produktów
Zalety rachunku kosztów pełnych:
Jest zgodny z zasadami rachunkowości finansowej, gdyż UoR nakłada obowiązek wyceny produktów pracy w pełnym koszcie wytworzenia.
Służy pełną informacją kosztową na potrzeby decyzji długookresowych
Nie umniejsza znaczenia kosztów pośrednich
Wady rachunku kosztów pełnych
Umowne i arbitralne przypisywanie kosztów pośrednich produktom
Możliwość wpływania na wynik finansowy poprzez zmiany wartości zapasów produktów
Ograniczona możliwość porównywania wyników jednostki z innymi podmiotami
Pracochłonność poprzez konieczność rozliczania kosztów pośrednich
Nieelastyczność w decyzjach krótkookresowych
Zniekształca wpływ segmentów na wynik na sprzedaży całego przedsiębiorstwa
RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH
Przepływ informacji o kosztach w rachunku kosztów Ks - obciąża całą firmę, nie dzielimy go na produkty.
Problem w tym, że nie obliczymy jks , bo w tym rachunku z założenia go nie ma, wiec nie obliczymy jkc , a co za tym idzie zj . Za to jest marża brutto. Przychody ze sprzedaży
-
Koszt zmienny wytworzenia sprzedanych produktów
=
Marża brutto (nadwyżka bezpośrednia)
-
Koszty stałe
=
Wynik ze sprzedaży produktów
Zalety rachunku kosztów zmiennych
Podział kosztów a stałe i zmienne jest niezbędny dla przeprowadzania różnych rachunków decyzyjnych, co służy lepiej potrzebom planowania, kontroli i podejmowania decyzji
Pozostaje w bliskim związku z systemem kontroli kosztów, ponieważ koszty zmienne to na ogół koszty zależne od decyzji podejmowanych w ośrodkach odpowiedzialności
Przypisanie produktom tylko kosztów zmiennych daje możliwość normowania kosztów związanych z jednostką produkcji.
Unika się umownego i arbitralnego przypisywania kosztów stałych produktom
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz