Rachunek kosztów dla inzynierów-spisane wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 924
Wyświetleń: 4403
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów dla inzynierów-spisane wykłady - strona 1 Rachunek kosztów dla inzynierów-spisane wykłady - strona 2 Rachunek kosztów dla inzynierów-spisane wykłady - strona 3

Fragment notatki:

zagadnienia takie jak: koszty własne podmiotów gospodarczych, koszty produkcji, koszty własne, koszty transferowe, klasyfikacja kosztów własnych, podział kosztów wg typów działalności w podmiocie gospodarczym, amortyzacja, środek trwały, kalkulacyjny układ kosztów, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, koszty stałe, koszty zmienne, koszty całkowite, wskaźnik zmienności kosztów. Ponadto notatka mówi o pojęciach takich jak: metoda analizy księgowej, metoda pomiaru inżynierskiego, metoda statystyczno ? matematyczne, próg rentowności w ujęciu ilościowym, próg rentowności w ujęciu wartościowym, koszty istotne, koszty nieistotne, koszty przesądzone, koszty nie przesądzone, koszty utraconych korzyści, kalkulacyjny rachunek kosztów, cele i zadania rachunku kosztów własnych, rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, istota kalkulacji, przedmiot kalkulacji, podstawowe metody kalkulacji, kalkulacja podziałowa prosta, kalkulacja podziałowa prosta z remanentem produkcji nie zakończonej, kalkulacja podziałowa prosta materiałów bezpośrednich i kosztów przerobu, kalkulacja podziałowa ze współczynnikami, kalkulacja podziałowa procesowa, kalkulacja doliczeniowa.

Rachunkowość finansowa
Zaspokojenie potrzeb informacji odbiorców zewnętrznych.
Głównie zewnętrzni. Informacje są przeznaczone dla akcjonariuszy, urzędów skarbowych, urzędów statystycznych, banków i potencjalnych inwestorów. Jest regulowana przede wszystkim przez Ustawę o rachunkowości a także inne przepisy prawa handlowego, finansowego, podatkowego, jak: kodeks handlowy, prawo podatkowe, rozporządzenie Ministra Finansów itp. Wykorzystuje jednolite zasady wyceny według wartości nabycia w celu zapewnienia porównywalności i kontroli. Zachowuje wymagane cechy dokładności, rzetelności, wiarygodności, ciągłości i sprawdzalności danych liczbowych. Emituje informacje ex post przedstawiające dane o zaszłościach gospodarczych Obowiązuje ścisła periodyzacja: rok, kwartał, miesiąc
Przedmiotem informacji są głównie dane wartościowe.
Kontrola zewnętrzna (biegli rewidenci, urzędy skarbowe) a także wewnętrzna. Sprawozdania finansowe mają jednolity format i muszą być ujawniane a także publikowane. Podlega międzynarodowym standardom i normom akceptowanym przez praktykę.
Rachunkowość
zarządcza
Zaspokojenie potrzeb informacji odbiorców wewnętrznych
Głównie wewnętrzni. Zarząd przedsiębiorstwa oraz kierownicy funkcjonalnych komórek organizacyjnych. Nie regulowana prawem. Prowadzenie rachunkowości zarządczej nie jest obligatoryjne, a zależne od przedsiębiorstwa. W określonym stopniu opiera się ono na danych rachunkowości finansowej, lecz sposób wykorzystywania tych danych zależy od potrzeb kierownictwa przedsiębiorstwa. Wykorzystuje różne zasady wyceny, oprócz wartości nabycia, także wartość ekonomiczną, zdyskontowane przepływy pieniężne.
Jest zorientowana na istotność i szybkość pozyskiwania danych. W zależności od celu mogą one mieć różne koszty. Koncentruje się zarówno na informacjach ex ante jak i przeszłych. Proces podejmowania decyzji wiąże się z przyszłością, dlatego ważniejsze są wariantowe projekcje przyszłych przychodów, kosztów i wyników. Częstotliwość informacji nie jest ściśle określona. Informacje przygotowywane są stosownie do potrzeb, tj. ad hoc, codziennie, tygodniowo ale także na dłuższe okresy. Przedmiotem informacji mogą być dane ilościowe i wartościowe. Kontrola wewnętrzna dotycząca efektywności i skuteczności realizacji podjętych decyzji na podstawie różnych kryteriów i mierników. S

(…)

… za koszty, zysk itp. Nie podlega standardom. Próg rentowności w ujęciu wartościowym Ks
BEP' = ---------------- x c = BEP x c
c - kzj jednostkową marża brutto
c - kzj W kwotach globalnych marżę brutto wyraża się jako: Mb = S - Kz Marża brutto służy pokryciu kosztów stałych i osiągnięciu zysku, dlatego też określana jest często mianem marży na pokrycie.
Wskaźnik marży brutto: Mb Wmb = -------- x 100
S…
…, których przedsiębiorstwo może uniknąć poprzez podjęcie odpowiedniej decyzji. Ich rodzaj i wysokość odgrywa istotną rolę w procesie podejmowania decyzji. Koszty te - w przeciwieństwie do kosztów zapadłych - nie są zdeterminowane wcześniejszymi zobowiązaniami i zaangażowaniem środków.
Koszty przeciętne - oblicza się poprzez odniesienie kosztów całkowitych określonej produkcji przez ilość jednostek produkcji, np. przeciętny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz