Kalkulacja podziałowa prosta - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalkulacja podziałowa prosta - omówienie  - strona 1 Kalkulacja podziałowa prosta - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA
Stosowana e jednostkach gospodarczych wytwarzających masowo jednorodny produkt przy
zastosowaniu prostych procesów technologicznych. W przypadku kalkulacji podziałowej
prostej jednostkowy koszt wytworzenia produktów powstaje w wyniku podzielenia sumy
kosztów poniesionych w danym okresie przez liczbę jednostek wytworzonego produktu.
PRZYKŁAD 1:
W przedsiębiorstwie wytwarza się jednorodny produkt, produkcja wyniosła 200 sztuk. Dane
dotyczące poszczególnych pozycji kosztów zestawione w tabeli. Skalkuluj jednostkowy koszt
wytworzenia.
Koszty całkowite [zł]
Koszt jednostkowy [zł/szt]
3000
15
Wynagrodzenia bezpośrednie 2000
10
Świadczenia na
1200
6
Koszty wydziałowe
800
4
TKW
7000
35
Pozycje kalkulacyjne
kosztów
Materiały bezpośrednie
pracowników
PRZYKŁAD 2:
W zakładzie wytworzono w ciągu miesiąca 350 sztuk wyrobów gotowych i 200 sztuk
półproduktów. Z punktu widzenia kosztów zaawansowanie technologiczne półfabrykatów
wynosi 25%. Koszty poniesione w danym okresie wynoszą
Pozycje
Koszty
Wielkość
Koszt
Koszt
kalkulacyjne
całkowite
produkcji
jednostkowy
jednostkowy
wyr. gotowych
półfabrykatów
kosztów
Materiały
33 000
550
60
60
16 000
400
40
10
20 000
400
50
12,5
12 000
400
30
7,5
bezpośrednie
Wynagrodzenia
bezpośrednie
Świadczenie na
rzecz pracow.
Koszty
wydziałowe
TKW
81 000
180
90
Odrębnie ustala się koszt zużycia materiałów i koszt przerobu.
1) Jednostkowy koszt zużycia materiałów
2) Jednostkowy koszt przerobu wyrobu gotowego
3) Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego
4) Jednostkowy koszt wytworzenia produktu niezakończonego.
Kalkulacja obejmuje całokształt rachunków mających na celu ustalenie kwoty kosztów
przypadających na przedmiot kalkulacji (ustalenie jednostkowych kosztów wytworzenia
produktu). Rachunek kalkulacyjny dostarcza informacji niezbędnych do:
- ustalenia poziomu kosztów
- ustalenia cen produktów
- określenia rentowności wytwarzania określonych produktów
W zależności od czasu sporządzenia kalkulacji rozróżniamy:
1) KALKULACJE WSTĘPNĄ przeprowadzana przed przystąpieniem do wytwarzania
wyrobów lub świadczenia usług
2) KALKULACJĘ POŚREDNIĄ przeprowadzana w trakcie procesu wytwarzania (dla
celów planistycznych lub kontrolnych)
3) KALKULACJĘ WYNIKOWĄ rzeczywista kalkulacja kosztów wytworzenia oparta
na faktycznie poniesionych kosztach, ustalona na podstawie dokumentów i ewidencji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz