Kalkulacja podziałowa odjemna - omówienie - Propdukty odpadowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3745
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalkulacja podziałowa odjemna - omówienie - Propdukty odpadowe - strona 1

Fragment notatki:

KALKULACJA PODZIAŁOWA ODJEMNA
Ma zastosowanie przy ustalaniu kosztów wytworzenia produktów otrzymywanych w
wyniku produkcji oprócz określonego produktu otrzymuje się z danego surowca inne
produkty, z reguły odpadowe nadające się jednak do dalszego wykorzystania.
PRZYKŁAD 4
W ciągu miesiąca przedsiębiorstwo wytworzyło 2000 szt produktu głównego oraz 50 kg
produktu ubocznego A, 200 kg produktu ubocznego B oraz 100 kg produktu ubocznego
C. W związku z produkcją zostały poniesione następujące koszty składające się na TKW.
Pozycja kalkulacyjna kosztów
Koszty całkowite
Materiały bezpośrednie
48400
Wynagrodzenia bezpośrednie
28000
Świadczenia na rzecz pracowników
18000
Koszty wydziałowe
12000
TKW
106400
Cena sprzedaży produktów ubocznych wynosi odpowiednio: dla A – 20 zł, dla B – 6 zł,
dla C – 8 zł za 1 kilogram. Przyjmuje się, że koszt własny produktu ubocznego jest równy
jego cenie. Koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży stanowią 20% przychodu ze
sprzedaży. Wycenę produktów ubocznych przeprowadza się na poziomie TKW. Wartość
sprzedaży produktów ubocznych wynosi 3000 zł. TKW produktu ubocznego obliczamy
przez pomniejszenie wartości sprzedaży tych produktów o koszty zarządu i sprzedaży
przypadające na ich wartość sprzedaży.
Dla naszego przykładu otrzymujemy 3000 – 20% x 3000 = 2400 zł
TKW produkcji łącznej zostanie pomniejszony o TKW produktów ubocznych czyli
106 400 – 2400 = 104 000 zł
W efekcie otrzymujemy jednostkowy koszt wytworzenia produktu głównego jako
104000/2000szt. = 52 zł/szt.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz