rachunek kosztów - Zadania na egzamin - Kalkulacja podziałowa prosta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rachunek kosztów - Zadania na egzamin - Kalkulacja podziałowa prosta - strona 1 rachunek kosztów - Zadania na egzamin - Kalkulacja podziałowa prosta - strona 2 rachunek kosztów - Zadania na egzamin - Kalkulacja podziałowa prosta - strona 3

Fragment notatki:

KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA
P1: wytw się jednorodny produkt, produkcja to 200 sztuk. Dane w tabeli. Skalkuluj jedn k
wytw.
Pozycje kalk k
K całk [zł] K jedn [zł/szt]
Materiały bezp
3000
15
Wynagr bezp
2000
10
Świadcz na prac 1200
6
K wydział
800
4
TKW
7000
35
PRZYKŁAD 2: wytworzono w ciągu m-ca 350 szt wyr got i 200 sztuk półprod. Z pktu widz k
zaawansowanie techn półfabrykatów wynosi 25%.
Pozycje kalk k
K całk
Wielkość prod K jedn wyr. got Kjedn półfa
Materiały bezp
33 000 550
60
60
Wynagrodz bezp 16 000 400
40
10
Świadczenie
20 000 400
50
12,5
Kwydziałowe
12 000 400
30
7,5
TKW
81 000
180
90
Odrębnie ustala się k zużycia materiałów i k przerobu.
1)
Jednostkowy k zużycia materiałów
2)
Jednostkowy k przerobu wyrobu gotowego
3)
Jednostkowy k wytworzenia wyrobu gotowego
4)
Jednostkowy k wytworzenia produktu niezakończonego.
KALKULACJA PODZIAŁOWA WSPÓŁCZYNNIKOWA
P wytw się 5 wyr z tego samego surowca i przy zastosowaniu podobnego procesu. k na prod
w m-cu wszystkich wyr to 216 000 zł. k wytw poszczególnych wyrobów są proporcjonalne do
ich wagi.
W pierwszej kolejności ustalamy liczbę umownych jednostek kalkulacyjnych, następnie
obliczamy k umownej jednostki kalkulacyjnej. Tu obliczamy k wytworzenia jednego
kilograma wyrobów.
K jednostkowy = ku x wi
wyrób K całkowity Wielkość prod waga liczba
koszt
A
80000
4000
5
20000 20
B
28000
2000
3,5
7000
C
40000
5000
2
10000 8
D
20000
2000
2,5
5000
E
48000
3000
4
12000 16
14
10
KALKULACJA PODZIAŁOWA ODJEMNA
P 2000 szt prod główn oraz 50 kg prod ubocznego A, 200 kg prod B oraz 100 kg C na miesiąc.
Pozycja kalkulacyjna k
Koszty całkowite
Materiały bezp
48400
Wynagrodzenia bezp
28000
Świadczenia na rzecz prac 18000
K wydziałowe
12000
TKW
106400
Cena sprzedaży prod ubocznych: dla A – 20 zł, dla B – 6 zł, dla C – 8 zł za 1 kg. k własny prod
ubocznego jest równy jego cenie. K ogólnego zarządu i k sprzedaży to 20% przychodu ze
sprzedaży. Wycenę prod ubocznych przeprowadza się na poziomie TKW. Wartość sprzedaży
prod ubocznych to 3000 zł. TKW produktu ubocznego obliczamy przez pomniejszenie
wartości sprzedaży tych produktów o koszty zarządu i sprzedaży przypadające na ich wartość
sprzedaży.
Dla naszego przykładu otrzymujemy 3000 – 20% x 3000 = 2400 zł
TKW prodi łącznej zostanie pomniejszony o TKW produktów ubocznych czyli
106 400 – 2400 = 104 000 zł
W efekcie otrzymujemy jednostkowy koszt wytworzenia produktu głównego jako
104000/2000szt. = 52 zł/szt.
KALKULACJA DOLICZENIOWA
PW ciągu okresu sprawozdawczego wytw 2 rodz wyr A – 200 szt. oraz B – 100 szt. Na koniec
okresu nie występuje prod niezakończona. kluczem podziałowym kategorii k pośrednich są:
- dla k zakupu – k materiałów bezpośrednich
-dla k wydz – suma k bezpośrednich i k zakupu
- dla k ogólnego zarządu – techniczny k wytw
Wyrób A
Wyrób B
Pozycje kalk
K ogółem
K całk
Kjednostk
K całkow
K jednostko
Mat bezpoś
500 000
300 000
1 500
200 000
2 000
K zakupu
50 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz