Analiza sprawozdań miesięcznych - sektor usług finansowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza sprawozdań miesięcznych - sektor usług finansowych - strona 1 Analiza sprawozdań miesięcznych - sektor usług finansowych - strona 2 Analiza sprawozdań miesięcznych - sektor usług finansowych - strona 3

Fragment notatki:Ogólnie notatka zawiera opis kilku spółek z sektora usług finansowych i ocenę ich raportów miesięcznych.

Analiza jakości sprawozdań miesięcznych
- sektora usług finansowych
Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu, przyciąga z roku na rok coraz więcej spółek, również z zagranicy. Pierwsza sesja na rynku NewConnect odbyła się 30 sierpnia 2007 roku, notowanych było 5 spółek: Virtual Vision (producent filmów i gier komputerowych), ViaGuara z branży monopolowej, Wrocławski Dom Maklerski, spółka informatyczna S4E oraz Digital Avenue. Obecnie (dane na 15 maja 2011 roku) notowanych jest 240 spółek o łącznej kapitalizacji 6 136 mln zł.
Rynek NewConnect przeznaczony jest głównie dla młodych lub powstających firm o niskiej kapitalizacji - do około 20 mln zł. Przede wszystkim przedsiębiorstwa te działają w sektorach tzw. nowych technologii, m.in.: media elektroniczne, biotechnologia, energia alternatywna. Rynek NewConnect różnie się od rynku regulowanego GPW: nie jest konieczne sporządzanie prospektu emisyjnego, formalności i koszty debiutu są niższe oraz mniejsze są także obowiązki informacyjne ciążące na emitentach: raporty kwartalne są nieobowiązkowe i nie ma wymogu audytowania raportów półrocznych. Spółki mogą także wybrać standardy rachunkowości. Specyfika tego rynku powoduje, że inwestycje w papiery wartościowe notowanych tam spółek są obciążone większym ryzykiem, ale jednocześnie pozwala liczyć na większe stopy zwrotu.
W alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect publikowane są informacje bieżące i okresowe. Naszym zadaniem jest ocenienie sprawozdań miesięcznych, dlatego pokrótce przedstawimy, co powinny zawierać bieżące raporty:
Emitenci są zobowiązaniu do przekazywania informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową. Raporty bieżące powinny być odpowiednio numerowane w danym roku bieżącym.
Powinien przekazywać informacje na temat udzielenia pożyczki, kredytu czy gwarancji poręczenia, jeżeli wartość tego zobowiązania może mieć istotne znaczenie dla emitenta.
Nabyciu lub zbyciu aktywów, jak również ich utracie w zdarzeniach losowych, a także ustaleniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego.
Powołaniu lub odwołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej
Podjęciu decyzji o zamiarze połączenia z innym podmiotem, podziału emitenta czy przekształcenia emitenta Przyznanie lub zmianie ratingu Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Sektor usług finansowych:
Usługa finansowa oznacza wszelkie usługi o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub płatniczym.

(…)

….
EKA- E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. EKA należy do czołówki firm zajmujących się odzyskiwaniem należności na polskim rynku windykacyjnym. Firma rozpoczęła
działalność jako spółka komandytowa, która w 2010 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. E-Kancelaria to jedyny tak szeroki
wachlarz usług obejmujących doradztwo prawne, działania przeciwdziałające powstaniu zatorów płatniczych
… rynkowej
Free float liczony jako procentowy stosunek liczby akcji będących w posiadaniu inwestorów prywatnych do liczby wszystkich akcji.
Metoda badawcza:
współczynnik korelacji liniowej Pearsona, który pokazuje zależność liniową pomiędzy dwoma zmiennymi. Osiąga wartość z zakresu [-1;1]. Im wartość bliższa -1 lub 1 tym silniejsza zależność liniowa pomiędzy dwoma zmiennymi. Ujemne wartości oznaczają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz