Kolejność operacji na zaliczenie - zestaw II

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolejność operacji na zaliczenie - zestaw II - strona 1 Kolejność operacji na zaliczenie - zestaw II - strona 2

Fragment notatki:

1.Potwierdzenie przez bank wpłaty śr. Pieniężnych W131/M145 2.Wpłaty kontrahentów z tytułu dostaw W131/M200
3.Potwierdzenie realizacji czeków obcych W131/M145 4.Otrzymanie kredytów bank w formie przelew W131/M138
5.Wpływ śr pien ze sprzedaży pap. Wartośc. W131/M750 6.Wpływ- // -na rach.bank.z tyt.otrzym kar umown W131/M760
7.Wpływ-//-na rach.bank.z tyt.otrzym.odszkod.losow W131/M770 8.Podjęcie gotówki z banku do kasy W101/M131
9.Spłaty zobowiązań wobec dostawców W210/M131 10.Spłaty zobowiązań wobec budżetu W224/M131
11.Spłaty rat kredytów bankowych W138/M131 12.Spłaty odsetek od kredytów bankowych W751/M131
13.Przelew wynagrodzeń na konta osobiste pracow W231/M131 14.Pobranie przez bank opłat za czynności bankowe W402/M131
15.Zapłata kary W761/M131 16.wpływ śr pien znajd się w drodze W131/M145
17.wpływ należn od odbiorców z tyt sprzed prod Got W131/M200 18.otrzym odsetki od śr zgromadz na rach W131/ M750 19 .zapłata zobowiązań wobec ZUS W223/M131
20.przelanie wynagr na konta osob pracowni W231/M131
21. zapłata kary umownej W761/M131 1.Otrzymano weksel od odb.A na pokrycie należności
a) suma wekslowa W145
b) odsetki dyskontowe M750 c) wartość zobowiązań M200
2.Zgodnie z wyciągiem bankowym a) wpłynęły śr.pien.znajd się uprzednio w drodze W131/M145 b) otwarto akredytywę dla dostawców W131/M131 c) udzielono firmie B pożyczkę na okres 5 mc W240/M131 d) bank potrącił opłaty manipulacyjne W402/M131

(…)

… a fakt kosztem W234/M101
c) przeksięgowano koszt rodzajowy W559/M490
17.Otrzymano przelew za sprzed spółce Y oblig o W751/M141
wartościx.Przed terminem wykupu wg.uzgodn wart.X+ W131/M750
x = 450 (1st) X+=600
1.zaksięguj amortyzacje a)samochodów ciężarowych W502
b)śr. trwałych warsztatu W530
c)śr. trwałych zarządu W559
d)razem W400/M490/M060
2.Polisa PZU dot bezp. OC,AC,NW pojazdów samochod za bierzący…

a) wpłynęły śr.pien.znajd się uprzednio w drodze W131/M145
b) otwarto akredytywę dla dostawców W131/M131
c) udzielono firmie B pożyczkę na okres 5 mc W240/M131
d) bank potrącił opłaty manipulacyjne W402/M131
e) przeksięgowanie kosztu rodzajowego (z pkt.d) W559/M490
3.a) Zakupiono za gotówkę blankiety weksli W409/M101
b) przeksięgowano koszt rodzajowy W559/M490
4.a)Zaciągnięto w banku kredyt na okres 6 mc W131/M138
b)Zgod z umową bank potrąc z góry należ ods W640/M131
5.a) Opłacono gotówką opłaty pocztowe W402/M101
b) Przeksięgowano koszt rodzajowy W559/M490
6.Otrzym od dostaw C fakturę z zakup mat W300/M210
7.Przyjęto do magazynu mat zakup od dostaw W310/M300
8.Wypł pracown zarządu zaliczkę na delegację W234/M101 9.Wystaw kontrah rachunek za sprzedane wyroby W200/M700
10a) Otrzym nakaz płatn podatku od nieruchom W403/M224
b) Przeksięgowano koszt rodzajowy W559/M490
11.Zgodnie z wyciągiem bankowym
a) przekazano należne składki na fundusz pracy : W224/M131
b) odbiorcy przekazali należności za sprzedane prod W131/M200
c) bank naliczył odsetki od śr.na rachunku ban W131/M750
d) spłacono zobow z otwartej na ten cel kredyt W210/M131
e) pozostał niewykorz.akredyt.przekaz na rach.bank. W131/M131 f) spłacono…
… płat przel Za prog (razem) W300/ M210 10.Rozlicz fakt VAT,przyj progr do ewidenOT W020/ M300
11.Zaks naliczenie VAT podleg odlicz PK W222/ M300
12.Wydano mat budowlane na potrzeby inwest W083/ M310
13.Wystaw fakt płatną przel za sprz sam dla sp cyw
a) cena sprzed. M760
b) Vat 22% M222
c)razem a+b W200
14.Wyks z ewid. Sprzed samochód a-b W761 a) wartość brutto M010
b) dotychczasowe umorzenie M010
15.Wniesiono w formie aportu do sp. cyw. Masz
a) wartość brutto M010
b) dotychczasowe umorzenie W060
c)wart wniesionego aportu a-b W030
16.Zlikwidowano na skutek pożaru magazyn LT a-b W771
a) wartość brutto M010
b) dotychcz umorzenie M060
17.Wg wyciągu z rachunku bankowego
a) otrzym odszkod z PZU za magaz W131/M770
b) wpłynęły należn od sp X W131/M200
18,Zaksięgowano amortyzację
a) środków trwałych W400/M060…
… czeku obcego W131/M145
6.Wykupienie weksla przez dłużnika W131/M145 7.Zdyskontowanie weksla w banku
a) kredyt wekslowy W131/M145
b) odsetki dyskontowe W751/M145
8.Odpis weksli przedst lub nieściąg W761/M145
9.wykorz przyzn kredyt przez przekaz na rach biezący W131/M138
10. wykorz przyzn kredyt przez pokrycie dysp zobow W210/M138
11.spłata kredytu W138/M131
1.Wpływ got podjętej z rachunku bank W101/M131…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz