Reklamacje w obrocie towarowym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2611
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reklamacje w obrocie towarowym-opracowanie - strona 1 Reklamacje w obrocie towarowym-opracowanie - strona 2 Reklamacje w obrocie towarowym-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO
WYKŁAD 9 19.04.2011
Reklamacje w obrocie towarowym
W przypadku, gdy otrzymane od dostawcy towary nie spełniają warunków, które określone były w zamówieniu, odbiorca ma prawo zgłosić reklamację, a więc zastrzeżenie wobec dostawcy.
Reklamacja może dotyczyć zarówno jakości jak i ilości towarów otrzymanych przez odbiorcę. To on w przypadku zakupu jest stroną zgłaszającą reklamacje. Reklamacje to pretensje odbiorcy zgłaszane wobec dostawcy, które wynikają z niedotrzymania warunków umowy lub błędów rachunkowych stwierdzonych w otrzymanych dowodach rozrachunkowych
Reklamacje w obrocie towarowym polegają na zwrocie towarów przez odbiorców do ich dostawcy w związku z niedotrzymaniem przez dostawcę warunków umowy kupna-sprzedaży (w następstwie ilościowego i jakościowego przyjęcia dostawy towarów) bądź też błędów w dowodach dostawy (w następstwie ich kontroli merytorycznej i rachunkowej)
Reklamacje zgłasza odbiorca
W danej jednostce gospodarczej występują
na etapie zakupu- zgłoszone przez jednostkę jako odbiorcę- do dostawcy
na etapie sprzedaży- zgłoszone przez odbiorcę do jednostki, jako sprzedawcy dostawcy
Reklamacje mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów.
Klasyfikacja ta ma swoje odzwierciedlenie w ewidencji operacji gospodarczych , któr e wiążą się z reklamacjami
Klasyfikacja reklamacji
przedmiot
moment zgłoszenia
stosunek dostawy
skierowanie sprawy do sądu
Z punktu widzenia charakteru reklamacje dzielą się na
rzeczowe- gdy ich przedmiotem jest ilość lub jakość dostarczonych towarów (skutek ilościowo-jakościowy odbioru dostawy)
wartościowe gdy ich przedmiotem są cena rabat lub błędy rachunkowe w dowodach potwierdzających Z punktu widzenia decyzji dostawcy wyróżnia się reklamacje
uznane przez dostawce- gdy dostawca akceptuje pretensje odbiorcy
nieznane przez odbiorcę- gdy dostawca nie zgadza się z pretensjami odbiorcy (skierowanie sprawy do sądu)
zasądzone- wyrok sądowy rozstrzygający sprawę na korzyść jednostki dochodzącej roszczeń
oddalone- wyrok sądowy oddalający roszczenie jednostki dochodzącej pretensji drogą sądową
Reklamacje zakupu (zgłaszane przez odbiorców)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz