Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji obrotu materiałowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji obrotu materiałowego - strona 1 Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji obrotu materiałowego - strona 2 Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji obrotu materiałowego - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY KLASYFIKACJI, WYCENY I EWIDENCJI OBROTU MATERIAŁOWEGO Schemat 6: Ewidencja reklamacji rzeczowej zgłoszonej przed zapłatą zobowiązania i uznanej przez dostawcę
Rozrachunki z dostawcami Rozliczenie zakupu Materiały na
i odbiorcami materiałów składzie
(2)
(6a) (4a)
(8a)
Korekty naliczonego VAT
(6b)
(8b) Rozrachunki z tytułu VAT
(7a)
(7b)
Ewidencja pozabilansowa Zapasy obce
(5) (9)
Objaśnienia do schematu:
Faktura VAT oryginała za zakupione materiały (wartość brutto)
Pz - przyjęcie całej dostawy do magazynu
PK rozliczenie transakcji zakupu - przeksięgowanie VAT naliczonego
Ujawnienie wad ukrytych materiałów przyjętych do magazynu- wyksięgowanie z ewidencji bilansowej wartości przyjętych materiałów
PK - ujęcie reklamacji w ewidencji pozabilansowej
Nota obciążeniowa wysłana dostawcy:
Wartość netto reklamowanych materiałów
Naliczony VAT
Suma noty księgowej
Uznanie reklamacji przez dostawcę- faktura KORYGUJĄCA VAT (oryginał):
Wartość netto reklamowanych materiałów
VAT naliczony
Suma faktury korygującej
Storno noty księgowej
Wartość netto reklamowanych materiałów
Naliczony VAT
Suma noty księgowej korygującej
Wydanie dostawcy reklamowanych materiałów - wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej.
Schemat 7: Ewidencja reklamacji rzeczowej zgłoszonej przed zapłatą zobowiązania - wyrok sądu oddalający roszczenie dostawcy
Rozrachunki z dostawcami Rozliczenie zakupu Materiały na
i odbiorcami materiałów składzie
(1) (2)
(5d)
(5a)
(10a)
Korekty naliczonego VAT
(5b)
(10b) Rozrachunki z tytułu VAT
(4)
(9a)
(9b)
Ewidencja pozabilansowa Zapasy obce Zobowiązania warunkowe
(3) (8) (7) (6)
Objaśnienia do schematu:
Faktura VAT oryginała za zakupione materiały (wartość brutto)
Pz - przyjęcie całej dostawy do magazynu


(…)

… specjalistyczną maszynę produkcyjną o wartości początkowej 200.000 i dotychczasowym umorzeniu 120.000. Maszyna ta podlegała ustawowej aktualizacji wyceny, różnica z przeszacowania ujęta na „Kapitale z aktualizacji wyceny” wynosi 17.000. Ze względu na utratę przydatności ekonomicznej ( zmiana profilu produkcji, zmiana technologii produkcji) kierownik jednostki podjął decyzję o :
Wariant I sprzedaży maszyny…
…)
Kapitał zapasowy Należności od odb. VAT należny Poz. p-dy operac.
17.000 (3)
54.900 (2)
9.900 (2)
45.000 (2)
Treść operacji :
Likwidacja księgowa sprzedawanego środka trwałego
Faktura za sprzedany środek trwały
Przeniesienie różnicy z aktualizacji wyceny na kapitał zapasowy w Momencie sprzedaży środka trwałego
Wariant II
Środki trwałe Umorzenie śr. tr Kapitał z akt. wyceny Poz. k-ty operac.
Sp.200.000…
… korygującej
Wartość orzeczonych na rzecz dostawcy kosztów sądowych, podwyższających zobowiązanie wobec dostawcy
Uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy
Schemat 9: Ewidencja przyjęcia materiałów po obniżonej cenie w wyniku reklamacji dostawy Rozrachunki z dostawcami Rozliczenie zakupu Materiały na
i odbiorcami materiałów składzie
sp. Sp. (2)
(4a)
Korekty naliczonego VAT
(4b)
Rozrachunki z tytułu VAT
(3a)
(3b…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz