Ewidencja kosztów działalności ubezpieczeniowej w zakładzie ubezpieczeń- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja kosztów działalności ubezpieczeniowej w zakładzie ubezpieczeń- wykład 5 - strona 1

Fragment notatki:

Rachunkowość ubezpieczeniowa dr Aleksandra Szewieczek Wykład 5
EWIDENCJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ
Kasa Koszty administracyjne Wynik finansowy
(1) (9)
Pozostałe rozrachunki VAT naliczony
(2a)
(2b,7b)
(7a) Koszty akwizycji
Rozrachunki z tyt. (10)
wynagrodzeń (3a)
(3b)
Rozrachunki z
budżetem
(4a)
(4b)
Umorzenie środków
trwałych
(6)
Rozrachunki z pośrednikami
Ubezpieczeniowymi
(5)
Kasa
(8)
Zakupiono za gotówkę materiały biurowe
Otrzymano fakturę za zużytą w administracji energię elektryczną
Wartość netto
Podatek VAT naliczony w fakturze
ZU nie ma prawa do rozliczenia podatku VAT w fakturach dostawców, więc podatek naliczony jest kosztem administracyjnym (ewidencja jak na schemacie na VAT naliczony, a potem przeniesiony na koszty, albo bezpośrednio na koszty administracyjne w wartości brutto)
Naliczono wynagrodzenia pracowników
Pracowników administracji
Zajmujących się zawieraniem umów ubezpieczenia
Naliczono narzuty na wynagrodzenia pracownicze
Pracowników administracji
Zajmujących się zawieraniem umów ubezpieczenia
Otrzymano rachunek lub fakturę pośrednika ubezpieczeniowego z tytułu prowizji za zawarte umowy ubezpieczenia
Naliczono amortyzację od budynków
Otrzymano fakturę za reklamę produktów ubezpieczeniowych
Netto
Podatek VAT naliczony w fakturze
Zapłacono gotówką za zakupione druki polis ubezpieczeniowych
Przeniesienie kosztów na wynik finansowy
Przeniesienie kosztów na wynik finansowy
Koszty prowizji reasekuracyjnych
Występują w umowach reasekuracji czynnej. Obejmują należne cedentom i brokerom od zakładu ubezpieczeń będącego reasekuratorem prowizje związane z pozyskaniem umów ubezpieczenia, które objęte zostały zawartymi umowami reasekuracyjnymi. Pozycja ta obejmuje zazwyczaj także przypadające na rzecz cedenta udziały w zysku ubezpieczyciela jako reasekuratora.
EWIDENCJA KOSZTÓW PROWIZJI REASEKURACYJNYCH
Rozrachunki z cedentami Koszty prowizji reasekuracyjnych Wynik Finansowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz