Rachunkowość ubezpieczeń

note /search

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1141

Rachunkowość ubezpieczeniowa dr Aleksandra Szewieczek Wykład 4 Plan kont - zespół kont, stanowiący usystematyzowany zbiór (wykaz) kont. W planie kont podawane są: nazwa konta, Symbol oraz komentarz określający zasady funkcjonowania kont oraz ich ...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

Rachunkowość ubezpieczeniowa dr Aleksandra Szewieczek Wykład 6 Koszty działalności lokacyjnej to wewnętrzne i zewnętrzne koszty wynikające z prowadzonej przez ZU działalności lokacyjnej, w tym koszty zarządzania lokatami, prowizje bankowe, prowizje biur maklerskich oraz amortyzacja i koszty utrzyma...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

Rachunkowość ubezpieczeniowa dr Aleksandra Szewieczek Wykład 8 Koszty likwidacji szkód i windykacji regresów to wszelkie koszty osobowe i rzeczowe związane z wykonywaniem czynności w zakresie: Ustalania przyczyn i okoliczności wypadków ubezpieczeniowych Ustalania wysokości szkód i rozmiaru odszko...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

Rachunkowość ubezpieczeniowa dr Aleksandra Szewieczek Wykład 9 Rezerwy: rezerwy na zobowiązania bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe Rezerwy definiowane są jako zobowiązania których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy techniczno-ubezpiec...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

Rachunkowość ubezpieczeniowa dr Aleksandra Szewieczek Wykład 10 Przychody ZU można podzielić według następujących grup: Głównie składki Przychody techniczne - przychody z tytułu składek ubezpieczeniowych Przychody działalności lokacyjnej Pozostałe przychody operacyjne ( w tym finansowe) Biorąc p...

Ewidencja składek reasekuracji czynnej- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

Rachunkowość ubezpieczeniowa dr Aleksandra Szewieczek Wykład 11 Ewidencja składek reasekuracji czynnej Wynik finansowy Składki ubezp w reasekur czynnej Bieżące rozrachunki z cedentami (4) (1) (3a) Rozrachunki z brokerami reasekuracyjnymi (...