Ewidencja składek reasekuracji czynnej- wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja składek reasekuracji czynnej- wykład 11 - strona 1

Fragment notatki:

Rachunkowość ubezpieczeniowa dr Aleksandra Szewieczek Wykład 11
Ewidencja składek reasekuracji czynnej Wynik finansowy Składki ubezp w reasekur czynnej Bieżące rozrachunki z cedentami
(4) (1)
(3a)
Rozrachunki z brokerami reasekuracyjnymi
(2)
(3b)
(1)Składki przypisane z ubezpieczeń pośrednich- na podstawie rejestru polis otrzymanych od cedenta
(2)Składki przypisane z reasekuracji czynnej, akwirowane( rozliczane) przez brokerów reasekuracyjnych (3)Storno składek przypisanych z reasekuracji czynnej
3a) z cedentami
3b) z brokerami reasekuracyjnymi
(4)przeniesienie przychodów ze składek na WF
Przychodów w postaci składki ubezpieczeniowej wymaga prawidłowego ujęcia w okresach sprawozdawczych okresie objętym ochroną ubezpieczeniową
Często składka jest pobierania jednorazowo, w umowa ubezpieczeniowa dotyczy roku ( tzn. kolejnych 12-sty miesięcy)
Zasada współmierności- obowiązek tworzenia odpowiednich rezerw techniczno- ubezpieczeniowych Rezerwa składek - konieczność prawidłowego obliczenia przychodów danego okresu oraz zabezpieczenia środków na ewentualną wypłatę odszkodowań i świadczeń dotyczących umów zawartych w poprzednich okresach. Rezerwa składek związana jest z pojęciem „składki przypisanej”
Rezerwa składek jest tworzona jako ta część składki przypisanej, która przypada na przyszłe okresy sprawozdawcze proporcjonalnie do okresu, za jaki została przypisana
Ze względu na to, iż wielu umowach ubezpieczeniowych ryzyko nie jest rozłożone równomiernie w trackie trwania umowy rezerwę składek tworzy się jako te część składki przypisanej, która przypada na następne okresy sprawozdawcze, proporcjonalne do przewidywanego ryzyka. W ubezpieczeniach majątkowych rezerwa ta nazwana jest również przeniesieniem składki, gdyż umowy ubezpieczeniowe najczęściej dotyczą roku, ale są zawierane przez cały rok.
Często więc okres trwania umowy ubezpieczeniowej nie pokrywa się z okresem sprawozdawczym ZU i przechodzi na kolejny tok obrotowy. Odpowiedzialność ZU względem ubezpieczeniowego nie wygasa z końcem z roku obrotowego.
ZU musi na koniec okresu sprawozdawczego część składek, która pozostaje po zapłaceniu odszkodowań, przeznaczyć na pokrycie świadczeń mogących powstać w przyszłości z tytułu zawartych umów w poprzednich okresach W dziale ubezpieczeń na życie odpowiednikiem rezerwy składek jest rezerwa ubezpieczeń na życie (

(…)

… na pełne etaty oraz w jednostkach działających w oparciu o prawo budżetowe (bez względu na liczbę pracowników).
Przeznaczony jest na pokrycie wydatków na rzecz pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, osobistej itp., ale również na pożyczki mieszkaniowe niskoprocentowe dla pracowników
Z funduszu tego pokrywane są np. zapomogi, dopłaty do wczasów i kolonii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz